Auttaako muutosviestintä löytämään sateenkaaren pään?

Vipu.io   >   Blogi   >   Muutosviestintä
Kirjoittaja: Timo Vennonen   //   05.12.2011

 

Kyllä, ehkä, eos?

Varmaa on ainakin se, että muutosviestintää tarvitaan aina kun organisaatiossasi on tapahtumassa muutoksia. Useimmiten nämä muutosviestintää vaativat mullistukset ovat strategisia ja niiden tarkoitus on parantaa yrityksen tulevaisuutta.

Asiaa on ehkä helpoin hahmottaa esimerkin kautta.

Eräs palvelubisneksessä oleva asiakkaani oli päättänyt muuttaa strategiaansa entistä asiakasläheisemmäksi. Muutos ei ehkä tunnu erityisen ihmeelliseltä, koska kaikki palvelubisnekset ovat olleet jo jonkin aikaa menossa tähän samaan suuntaan. Hankalaksi tämän muutoksen teki kuitenkin se, että yrityksellä oli (ja on yhä) tuhansia työntekijöitä, jotka ovat asiakaskontaktissa joka päivä. Heitä on käytännössä mahdotonta saada yhtäaikaa mihinkään tilaisuuteen ja iso osa heistä tekee töitä asiakasyritysten tiloissa. Useimmilla ei myöskään ole työn puolesta mahdollisuutta surffailla webissä tai käyttää sähköpostia. Lisäksi muutoksen keskellä painivalle organisaatiolle yksipuolinen tiedon ja toimintaohjeiden jakaminen on myrkkyä. Oman haasteensa muutossoppaan tuo se, että viestejä pitää tulla useasta eri suunnasta ja näkökulmasta – yksi sähköpostitiedote ei riitä muuhun kuin alkulämmittelyyn.

Toimimme seuraavan prosessin mukaisesti:

1. Lähtötasoanalyysi ja tavoitteiden asettaminen
Tutustuimme bisnekseen ja muuttuneeseen strategiaan. Kartoitimme aiemmat toimenpiteet ja käytössä olevat työkalut. Sovimme tavoitteet ja realistisen aikataulun niiden saavuttamiseksi.

2. Yritysfilosofian kiteyttäminen ja sisällön luominen
Rakensimme uuden strategian pohjalta asiakaslupauksen ja tarinan, joka perusteli muutosta sekä sisäisille että ulkoisille kohderyhmille. Tuotimme sisältöä sisäisiin ja ulkoisiin medioihin.

3. Identiteetin luominen
Uudistimme yritysidentiteetin vastaamaan muuttunutta strategiaa.

4. Sisäiset ja ulkoiset välineet
Jalkautimme asiakaslupauksen, tarinan ja uuden identiteetin eri kohderyhmiin.

5. Arviointi
Mittasimme tuloksia sekä hienosäädimme viestejä ja toimenpiteitä.

Jos strategian muutosta ei olisi saatu jalkautettua henkilöstölle, jotka strategiaa käytännössä toteuttavat, olisi raskaan strategiatyön voinut ihan yhtä hyvä jättää tekemättä. Muutoksesta viestiminen oli siksi strateginen välttämättömyys ja huikea haaste. Vasta kun omat joukot olivat löytäneet ja ostaneet uuden suunnan, saatettiin lähteä tavoittelemaan sateenkaaren päätä.

Varaa aikasi tästä  Hyödynnä HubSpot 

Kaupallista = Menesty