HubSpot CRM on modernin myynnin työkalu

Kirjoittanut Terhi Bergius - 18 lokakuuta, 2017

4 min lukuaika

Nykyaikainen myyjä on motivoitunut, älykäs ja avulias – sosiaalisesti monipuolinen henkilö. Näitä ominaisuuksia korostaa Brian Halligan, HubSpotin perustaja ja markkinointiautomaation edelläkävijä. Tämä määritelmä sopii myös HubSpot CRM -työkaluun. Se vastaa modernin myynnin tarpeisiin auttamalla myyjiä keskittymään myymiseen. HubSpot CRM on HubSpot-asiakkaille perusosiltaan maksuton.

screenshot of HubSpot CRM


HubSpot CRM Screenshot 1: Yksittäisen kontaktin aikajana - Mitä liidi on nähnyt ja tehnyt, sekä miten hänen kanssaan ollaan oltu yhteydessä – myynti ja markkinointi näkevät yhteisestä järjestelmästä samat tiedot.

HubSpot CRM:n suurimpia vahvuuksia ovat myynnin ja markkinoinnin integroiminen mahdollisimman saumattomasti toisiinsa. Järjestelmä hyödyntää automatisointia ja se on helposti integroitavissa esimerkiksi Gmail- tai Outlook-sähköposteihin, joka vie asiakkaan kanssa käydyn viestinvaihdon automaattisesti kontaktin aktiviteetteihin. Tämä tehostaa työskentelyä ja vähentää tarvetta siirtää dataa paikasta toiseen. Kehitystyön tavoitteena on ollut CRM-järjestelmä, joka ei keskity tietojen ja datan syöttämiseen, vaan myynnin tehostamiseen.

 

HubSpot CRM – tehostaa modernin myyjän työpanoksen

Myynnin ja markkinoinnin välinen yhteistyö sujuvoituu, kun molemmat käyttävät saman järjestelmän tarjoamia etuja. HubSpot on lunastanut paikkansa markkinoinnin automaation johtavana järjestelmänä, ja nyt sama on tapahtuu myynnin osalta. HubSpot on yhtälailla sekä markkinoinnin että myynnin työkalu.

Markkinointitoimenpiteillä luoduista myyntiliideistä päivittyy järjestelmään jatkuvasti tietoja, jotka myynti saa entistä näppärämmin käyttöönsä – tietokoneelta ja apsin kautta, missä tahansa verkkoympäristössä. Tämä mahdollistaa jatkuvan mittaamisen ja toimenpiteiden ohjauksen näiden kahden toiminnon välillä. Jokainen asiakas, asiakkuus ja tuloksia tuottava yksityiskohta on digitaalisesti saatavilla 24/7/365.

HubSpot CRM säästää aikaa, sillä se antaa myyjille mahdollisuuden ylläpitää kontakteja, kauppoja sekä myynnin suppiloa yksinkertaisilla toiminnallisuuksilla. 

HubSpot CRM toimii synkronissa HubSpot Marketing  Hubin kanssa samassa tietokannassa. Näin myyjä tietää mm. mitä aineistoja liidit ovat ladanneet, mitä markkinointia he ovat kohdanneet ja lukeneet. Tämä tieto auttaa ymmärtämään paremmin missä vaiheessa ostoprosessia liidit ovat.

 HubSpot CRM kontaktit

HubSpot CRM ominaisuudet – makupaloja

  • HubSpot CRM tekee automaattisesti myyjän puolesta perustason selvitystyötä yrityksistä verkon kautta.
  • HubSpot CRM antaa myyjälle entistä enemmän valtaa määritellä, miten hän käsittelee liidit. Lisäksi se selkeyttää yhteistyötä markkinoinnin kanssa:
    • Myyjän mukainen: myyjät pystyvät itsenäisesti muokkaamaan omaa järjestelmän näkymäänsä oman käyttötapansa ja -tarpeidensa mukaisesti.
    • Kokonaiskuva: markkinoinnin toimenpiteet, joilla prospektia on tavoiteltu, listautuvat myyjälle selkeään näkymään hänen omien toimenpiteidensä joukkoon, ja myyjä pystyy tarkastelemaan mikä prospektia on kiinnostanut.
    • Soitot ja merkinnät: Myyjä pystyy helpottamaan työtään tekemällä tasks-toiminnolla merkintöjä milloin on aika ottaa yhteyttä asiakkaaseen, joten omaa ajankäyttöä on helppo johtaa.  
  • Markkinoinnin tehokkuus paranee, kun järjestelmästä nähdään mitkä asiakkuudet ovat kääntyneet kaupaksi, ja mitkä toimet ovat siihen johtaneet.
  • HubSpot-markkinointiautomaatiojärjestelmän voi integroida myös muiden CRM-järjestelmien kanssa, jos se on yrityksen toiminnan kannalta järkevin ratkaisu.

 

HubSpot CRM:n hinta 2019

Vipu_ HubSpot hinta 2018 - crm.png 

Älykäs, joustava ja avulias myynti tarvitsee työkalunsa, HubSpot CRM auttaa

Myyntityö on vääjäämättä muuttunut, sillä ostaminen on muuttunut yhä omatoimisemmaksi. Siksi menestyvän yrityksen on ennakoitava asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja erotuttava tullakseen huomatuksi digitaalisissa ympäristöissä. Kilpailu samojen ihmisten huomiosta ei tule helpottumaan, ja asiakas saattaa olla ostoprosessissaan jo varsin pitkällä ennen kuin hän haluaa keskustella myyjän kanssa.

Myyjällä on yhä vähemmän aikaa tunnistaa asiakkaan todelliset tarpeet ja vaikuttaa niihin sekä asiakkaan päätöksiin. Siksi tehokas myyjä tarvitsee työkalut, joilla hän pääsee nopeasti selville asiakkaan tilanteesta ja pystyy tarjoamaan juuri siihen sopivan ratkaisun.

Tavoitteet – markkinoinnin tehostaminen ja myynnin kasvu – ovat saavutettavissa: on vain valittava oikeat keinot ja aloitettava jostakin. 

 

New Call-to-action

Blogi on päivitetty 08/2019. 

SHARE THIS STORY | |