Liidien generointi

Kirjoittanut Vipu International - 19 huhtikuuta, 2016

2 min lukuaika

Myyntiliidien saaminen verkkosivuliikenteestä

Internetsivujen merkitys tehokkaana markkinointikanavana konkretisoituu vasta kun verkkosivuilla vierailevat henkilöt pystytään tunnistamaan jatkomarkkinointia ja myyntiä varten.

 


Harva yrityksen verkkosivuilla ensi kertaa vieraileva potentiaalinen asiakas on heti valmis ostamaan yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita, sillä he ovat vasta etsimässä tietoa ostopäätöksensä tueksi. Kasvottomasta verkkoliikenteestä saadaan myyntiliidejä kun internetsivuilla tarjotaan ostopäätöstä tukevaa materiaalia, jonka vastineeksi kävijä on valmis antamaan itsestään tietoja.

Ollakseen mukana asiakkaan ostoprosessissa jo tiedonhaku vaiheessa, yrityksien on pyrittävä rakentamaan vahva asiakaslähtöinen verkkoläsnäolo, jonka keskipisteenä toimii yrityksen internetsivut. Potentiaalisten asiakkaiden erottaminen verkkoliikenteestä on tärkeä vaihe verkkosivujen markkinointi- ja myyntipotentiaalin hyödyntämisessä.

Inbound sales example (2)

 

Myyntiliidien luomiseen verkkosivut tarvitsevat:

Kohderyhmän mielenkiinnon kohteita vastaavaa sisältöä

new-content-format

Potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen verkkoliikenteestä onnistuu kun yrityksen internetsivuilla tarjotaan sisältöä, joka käsittelee potentiaalisten asiakkaiden ongelmia, haasteita sekä muita ostopäästöstä tukevia asioita. Sisällön tulee olla niin arvokasta, että kävijät ovat valmiita antamaan tietojaan päästäkseen siihen käsiksi tai jopa jakamaan sitä eteenpäin sosiaalisessa mediassa. Näin verkkoliikenteestä pystytään tunnistamaan ne henkilöt/liidit, jotka ovat aidosti kiinnostuneita yrityksestä ja sen tarjoamista ratkaisusta, sekä harkitsemassa ostamista. Oikeanlainen sisältö luo oikeanlaisia liidejä.

Bloggaus ja muu sisällöntuotanto

 

Laskeutumissivuja, joilla kävijät tunnistetaan myyntiliideiksi

landing-page-166360-edited.png
Verkkosivujen kautta voidaan saada yksityiskohtaista tietoa sisältöä lataavista potentiaalisista asiakkaista. Tiedot kerätään ns. laskeutumissivuilla, joilla verkkosivukävijä täyttää lomakkeen päästäkseen käsiin niillä/sivuilla tarjottuun sisältöön. Asiakaslähtöiset laskeutumissivut ovat tehokas tapa kerätä jatkomarkkinointia ja myyntiä tukevaa tietoa verkkosivuilla vierailevista potentiaalisista asiakkaista.

 

Ladattavan sisällön levikin kasvattamista muissa markkinointikanavissa

Verkkosivujen markkinointi- ja myyntipotentiaali tehostuvat kun sisältöä promotaan aktiivisesti sekä perinteisen markkinointiviestinnän että muiden internetkanavien avulla. Laskeutumissivujen ja niillä olevan ladattavan sisällön levikkiä voidaan kasvattaa esimerkiksi jakamalla niitä sosiaalisessa mediassa, promoamalla niitä uusissa blogiteksteissä tai sähköpostisuorissa. Oikeanlaisen sisällön jakaminen oikeassa kanavassa on tehokas keino aktivoida olemassa olevaa asiakasrekisteriä ja saada uusia myyntiliidejä. 

 


Varmista myyntiliidien saanti Vipun avulla!

Vipun sisältömarkkinoinnin Signaalilla selvität kohderyhmäsi, toteutat juuri heille suunnattua markkinointia, ohjaat kerättyjä myyntiliidejä kohti ostopäätöstä sekä seuraat ja analysoit tuloksia.


 

Verkkosivut pitää sitoa mitattavissa oleviin markkinointi- ja myyntitavoitteisiin. Verkkoanalytiikan seuraaminen ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu auttavat pitämään verkkosivut dynaamisena ja myyntiä tukevana markkinointikanavana.

Lataa opas

SHARE THIS STORY | |