Markkinoinnin trendit 2018 - Kohti kohdennetumpaa ja henkilökohtaisempaa markkinointia

Kirjoittanut Leena Ellonen - 26 lokakuuta, 2017

3 min lukuaika

Markkinoinnin tulevia trendejä on helppo poimia kansainvälisen Inbound 2017 esiintyjien puheenvuoroista. Samalla voi arvioida, minkälaisia uudistuksia on tulossa markkinoinnin digitaalisiin työkaluihin. Kansainväliset trendit näyttävät suuntaa meillekin.

Markkinoinnin automaatio ja inbound-markkinointi integroituvat syvemmin koko organisaatioon


Markkinoinnin automaatio on ollut jo pitkään kasvava trendi, mutta se tuntuu yhä kasvavan ja saavan uusia ymmärtäjiä bisnesmaailmasta: myös erikoistuneemmista ja teknisemmistä sekä kokoluokaltaan yhä pienemmistä yrityksistä.

Markkinoinnin digitaalisia alustoja on käytetty markkinointimateriaalien tuottamiseen ja julkaisemiseen jo pitkään. Markkinointialustat ovat myös vähitellen integroituneet CRM:ien kanssa. Ja nyt ollaan vauhdilla siirtymässä niiden saumattomaan ja yhtenäiseen käyttöön. Tämä on ehdoton parannus sekä käytön helppouden että markkinoinnin tuloksellisuuden näkökulmista. Tänä vuonna julkaistun kansainvälisen tutkimuksen mukaan* 22% selvitykseen osallistuneista yrityksistä oli tiiviisti integroinut myynnin ja markkinoinnin. Eli toisinpäin sanoen: lähes 80% yrityksistä ei vielä ollut integroinut myynnin ja markkinoinnin järjestelmiä ja prosesseja riittävästi tai juuri lainkaan. (Huomioitavaa on, että johdon näkemys integroinnin tasosta oli suurempi kuin varsinaisten toimijoiden). Asiakaslähtöisyyden vaatimus tulee toimimaan veturina muutosprosessissa, jossa koko yrityksen toimintatapa tulee muuttumaan - ennemmin tai myöhemmin. * State of Inbound 2017

 

Automaation määrä kasvaa ja pureutuu yhä syvemmälle

Markkinoinnin automaation työkalut, kuten HubSpot, kehittyvät vuosi vuodelta yhä kattavammiksi markkinoinnin ja myynnin hallinnan apuvälineiksi. Työskentely niiden avulla on systemaattisempaa ja markkinointi entistä kohdennetumpaa ja mitattavampaa. Liidipisteytyksien avulla voidaan nettikävijöille kohdentaa oikeanlaista sisältöä kussakin ostopolun vaiheessa. On sanottu, että asiakas tarvitsee seitsemän digikohtaamista yrityksen kanssa, ennen kuin on valmis ostamaan. Miten tarjoamme tarpeeksi oikeanlaista sisältöä kaikkiin ostopolun vaiheisiin? Ja millä keinoilla nopeutamme ostoprosessia?

Siinä missä tähän mennessä on tutkittu yksittäisten toimenpiteiden tuloksellisuutta, ollaan nyt hyvää vauhtia siirtymässä kokonaisten kampanjoiden seurantaan. Alustat mahdollistavat jo tämäntyyppisen seurannan. 

Aina vain henkilökohtaisempaa Inbound-markkinointia

Asiakkaat odottavat paljon digitaaliselta asiakaskokemukselta. Jos jokin tökkii - sivusto ei toimi tai etsittyä sisältöä ei heti löydy - ei vaivauduta pureutumaan asiaan enempää. Ehkä kilpailijan sivustolta asia selkenee helpommin.

  • Mitä he etsivät? Mitä he toivovat löytävänsä?
  • Tunnemmeko nykyisten ja haluttujen asiakkaiden tarpeet sekä käyttäytymisen?
  • Onko meillä tarjota ostopersoonillemme riittävästi ja riittävän personoitua sisältöä sivuillamme?

Asiakkaiden odotukset ja tarpeet määrittävät yhä enemmän tarjottuja sisältöjä ja palveluja. Asiakkaiden käyttäytymisen ymmärtäminen on onnistumisen avain.

Ja tulokset ratkaisevat, myös markkinoinnissa. Mitä henkilökohtaisemmin pystymme kohtaamaan asiakkaan, sitä parempi markkinoinnin ROI. Nettisivuilla toimivat chatit lisäävät kaupan todennäköisyyttä, kun asiakas voi henkilökohtaisesti kysellä juuri itseään askarruttavista asioista ja saa palvelua nopeasti. Jotta henkilökohtaista palvelua voidaan skaalata, erilaiset chatbotit yleistyvät. Palvelua halutaan tässä ja nyt 24/7. Myös pikaviestipalveluiden kuten Messenger ja WhatsApp merkitys kasvaa.

Lue lisää:Myyntijohtaja: halusit tai et, vuonna 2017 myynnin kasvattaminen alkaa verkosta

hand-holding-phone.jpg

 

Asiayhteysmarkkinointi - Contextual Marketing mahdollistuu, kun perustat ovat kunnossa

Sen mukaan, millä sivulla vierailet tai mitä olet ladannut ja mitä tietoa olet etsinyt, voit saada kohdennettua mainontaa tai viestintää - juuri sinulle, juuri nyt. Markkinoinnissa otetaan huomioon tunnetut kiinnostuksen kohteet yhä tarkemmin. Valitettavasti joskus kuluttajille suunnatuissa verkkokaupoissa törmää siihen, että ostettuaan hameen asiakas saa edelleen hamemainoksia, vaikka pusero voisi olla seuraava ostos.

Sisällöstä kaikki lähtee. Onko ostopersoonat määritelty ja onko niille riittävästi ja oikeanlaista sisältöä tarjolla? Onko olemassa sisältöä, joka on personoitavissa asiakkaiden mukaan? Onko olemassa oleva asiakasdata kunnossa ja ostovaiheet tunnistettuna, jotta tarjotaan asioita oikeassa järjestyksessä oikeaan aikaan? Kaikki tämä vaatii suunnittelua ja systematiikkaa, mutta tuottaa varmimmin tulosta.

Kun perusasiat: hyvin suunnitellut ostopersoonat, heille räätälöidyt sisällöt ja analytiikka ovat kunnossa, tulosta alkaa tulla. Systematiikka ja pitkäjänteisyys johtaa tasaisesti paraneviin tuloksiin ja markkinoinnin skaalautumiseen. Alamme viimeinkin päästä vaiheeseen, jossa markkinointi lähenee tiedettä, sen sijaan että se on enemmän taiteen kaltaista.

Lue lisää: 

Miksi Inbound sopii juuri suomalaisille asiakkaille?

 Kokeile inbound tuottolaskuria!

SHARE THIS STORY | |