Mitä inbound-markkinointi maksaa?

Kirjoittanut Taija Vento - 05 elokuuta, 2019

4 min lukuaika

Tämä blogi kertoo rahasta ja muista resursseista, joita vaaditaan tuloksellisen inbound-markkinoinnin tekemiseen.  Kuten arvata saattaa, ei ole järkevää tai edes mahdollista nimetä tiettyä one-size-fits-all-hintalappua, sillä jokaisen yrityksen kasvutavoitteet ja valinnat ovat uniikkeja. Mitä inbound-markkinointi maksaa, riippuu mistä kulueristä kokonaisuus muodostuu ja miten kussakin yrityksessä niitä painotetaan. Kulueriä inbound-markkinoinnissa on pääsääntöisesti kolmenlaisia, jotka kaikki tarvitaan tulosten aikaansaamiseksi: sisällöt, järjestelmä ja inbound-osaaminen. Neljänneksi kulueräksi voisi vielä nimetä mainokset esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Inbound-markkinointi sopii yritykselle, jolla on sekä kasvutavoitteita, kiinnostavaa kerrottavaa ja asiakaslähtöisistä sisällöistä hyötyvä bisnes. Jos inbound-markkinoinnin kustannuksia verrataan esimerkiksi perinteiseen mediamainontaan lehdissä ja tv:ssä, voidaan puhua lähes halvasta hinnasta. Lue täältä lisää minkälaiselle yritykselle inbound-markkinointi soveltuu.

Inbound-markkinoinnilla tarkoitetaan tavoitteellista yhdistelmää asiakasta puhuttelevia sisältöjä ja markkinoinnin automaatiojärjestelmää. Tavoitteena on siis saada aikaan halutunlaisia verkkosivukävijöitä, kävijöistä liidejä, joista osa kasvaa kohti asiakkuutta. Tämä markkinoinnin muoto ei ole ilmaista lystiä, mutta parhaimmillaan se on todella tehokasta. Sama hakukoneoptimoitu ja ostopersoonaa puhutteleva sisältö voi nimittäin tuottaa liidejä useita vuosia.

Kustannuseriä inbound-markkinoinnissa on pääsääntöisesti kolmenlaisia, jotka kaikki tarvitaan tulosten saamiseksi:

1) sisällöt, 
2) järjestelmä ja
3) inbound-osaaminen.

Liidien saamiseksi budjettia kannattaa varata myös hakukonemarkkinointiin ja maksullisiin sosiaalisen median mainoksiin.

Markkinointibudjetista pitäisi pystyä ohjaamaan minimissään 2000 - 3000 euroa kuukaudessa inboundiin. Käyttöönottovaiheeseen on hyvä budjetoida enemmän, varsinkin jos verkkosivut on tarkoitus rakentaa uusiksi.

Vertaan inboundia nyt autoiluun, jotta asia konkretisoituisi. Inbound-järjestelmä on kuin auto, sisällöt ovat polttoaine ja inbound-osaajat ovat kuljettajia, jotka ohjaavat, tuntevat reitin ja liikennesäännöt. Ilman autoa ei pitkälle pötkitä, mutta toisaalta auto ilman kuljettajaa seisoo parkkipaikalla eikä tuota mitään. Polttoaineen puuttuminen, eli liian niukat tai väärälaiset sisällöt ovat myös melkoinen este matkan etenemiselle.


Vaatimukset sisällöntuotannon suhteen

Inbound-sisällöntuotanto poikkeaa esimerkiksi journalistisesta kirjoittamisesta sikäli, että se on hyvin fokusoitua ostopersoonan tilanteeseen ja sen tavoitteena on auttaa asiakasta.

Sisällön merkityksenä on:
1. Varmistaa löydettävyys hakukoneessa
2. Asiakkaan saama hyöty
3. Asiakkaan sitouttaminen

Inbound-markkinointi ammentaa sisältöjä koko organisaation viisaudesta, sillä pelkästään markkinointiosaston laatima materiaali voi jäädä pintapuoliseksi, jos myytävä tuote tai palvelu on hyvin tekninen tai monimutkainen. Kaikki ostopersoonalle relevantit näkökulmat pitäisi saada käsiteltyä, joten sisältöjen laatimiseen kannattaa osallistaa esimerkiksi myyntiedustajia, asiantuntijoita ja asiakaspalvelun henkilöstöä.

Yrityksen kannattaakin inbound-markkinointiin siirryttäessä rakentaa kannustimia sisältöjen aikaansaamiseksi, jos alkaa vaikuttaa siltä, että sisäistä sisällöntuotantokoneistoa ei muutoin saada käyntiin. Jos käy nimittäin niin, että sisällöntuottaminen on ainoastaan markkinointiasiantuntijan päänsärky ja hän ei saa kiireisiä myyntiedustajia tai asiantuntijoita innostumaan siihen muilta töiltään, ollaan perustavaa laatua olevan hidasteen edessä. Asiakaslähtöiset sisällöt, joissa on hyödynnetty talon parhaiden asiantuntijoiden ymmärrystä tuo koko yrityksen osaamisen ja lisäarvon näkyväksi.

Inbound-markkinointi nojaa niin voimakkaasti sisältöihin, että niiden määrää on myös nostettava huomattavasti. Kun markkinoinnin automaatioketjut ja työnkulut rakennetaan, vaaditaan jokaiseen vaiheeseen oma sisältönsä, mutta kun ne on kertaalleen laadittu, ne toimivat todennäköisesti useita vuosia. Hyvän pohjan oikeanlaisten sisältöjen rakentamiseen antaa esimerkiksi HubSpot Inbound -sertifikaatti, jonka suorittaneilla ihmisillä on ymmärrys ostopolun vaiheista, asiakaslähtöisyydestä ja toimivista inbound-sisällöistä.

HubSpot-kumppanin kanssa toimiminen, kuten Vivun, ostopersoonalle kohdennettujen sisältöjen tuotanto on tyypillisesti noin 2500 eur/kk lähtöhinta riippuen yrityksen tavoitteista. Kuukausisopimukseen voi sisältyä esimerkiksi ladattavan materiaalin ja 1-2 blogikirjoituksen laatiminen. Lue täältä lisää minkälainen sisältö toimii inbound-markkinoinnissa.


Järjestelmän kustannukset

Inbound-markkinointia ei oikeastaan voi toteuttaa ilman markkinoinnin automaatiojärjestelmää. Kuten aiemmin vertasin järjestelmää autoon, ilman sitä taitetaan matkaa apostolin kyydillä. Markkinoinnin automaatiojärjestelmissä onkin paljon jo tarjontaa ja eri järjestelmien vertaileminen on isohko työsarka.

Järjestelmän lisenssimaksujen tarkka sisältö kannattaa selvittää, sillä niissä voi olla suuria eroja. Esimerkiksi HubSpot sisältää lähtökohtaisesti aina maksuttoman CRM-järjestelmän. Kannattaa selvittää voisiko yrityksen muita järjestelmiä korvata markkinoinnin automaatiojärjestelmällä, koska se tekee myös erillisestä uutiskirjeohjelmasta ja CMS:stä tarpeettomia. HubSpotin lisenssien hintoihin ja sisältöihin voit tutustua täältä. 

Lataa HubSpot-lisenssien vertailu

Lisenssimaksun päälle esimerkiksi HubSpotissa tulee käyttöönottovaiheen Onboarding-maksu. Käyttöönotto kannattaa kuitenkin ehdottomasti hankkia HubSpot-kumppanin kautta, jolloin saat yksilöllisempää palvelua suomeksi yrityksellesi, eikä erillistä Onboarding-maksua HubSpotille makseta. HubSpot-lisenssin (Professional tai Enterprise) esimerkiksi Vipu Oy:n kautta hankkimalla, tarjoamme yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn käyttöönoton ja perehdytyksen suomeksi tai englanniksi.

Jos yrityksellä on käytössä järjestelmiä, joita käytetään jatkossakin markkinoinnin automaatiojärjestelmän rinnalla, tehokkainta on tehdä järjestelmien välille integraatio jotta tiedot siirtyvät sujuvasti. Järjestelmäintegraatiot ovat kertaluonteisia kustannuksia, ja niiden hinta vaihtelee sen mukaan onko jo olemassa niin sanottu natiivi-integraatio vai vaatiiko yhdistäminen koodarin työpanosta. Toisin kuin yleisesti luullaan, integraation tekeminen on nykyään varsin sujuvaa ja kustannustehokasta. Integraation hyöty on paljon suurempi kuin kustannus.

Inbound-osaaminen

Tavoitteellisen inbound-markkinoinnin käynnistäminen on laajempi kokonaisuus kuin ohjelmiston tekninen käyttöönotto, sillä sen omaksuminen osaksi yrityksen myynnin ja markkinoinnin prosesseja vaatii asiantuntijuutta ja suunnitelmallista, pitkäjänteistä työskentelyä. Inbound-markkinointi murtaa lopullisesti yrityksen myynnin ja markkinoinnin erilliset siilot, sillä tässä markkinoinnin ja myynnin mallissa koko porukka työskentelee yhteisten tavoitteiden, sisältöjen ja asiakkuuksien vuoksi omassa roolissaan. Onkin suositeltavaa järjestää säännöllistä koulutusta tai valmennusta myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoille, jotta uuteen toimintatapaan päästään kiinni ketterästi ja sujuvan asiakaskokemuksen rakentaminen on kaiken tekemisen keskiössä. Ihminen oppii uusia asioita toistojen kautta, joten yksi koulutuspäivä ei yleensä vielä muuta toimintatapoja. Käyttöönottovaihe kannattaakin suunnitella hyvin aktivoivaksi ja säännölliseksi, että uusi tapa toimia omaksutaan mahdollisimman nopeasti.

Kokeile inbound tuottolaskuria!

Koska uniikkien sisältöjen tuottaminen on aikaavievää, luovaa ja monipuolista osaamista vaativaa työtä, niitä ei yleensä ole käytettävissä heti alkuunsa. Inbound-markkinoinnin riippuvuus toimivista sisällöistä aiheuttaakin sen, että sen tuottavuus paranee aikaa myöten. Parissa kuukaudessa ei vielä ehditä tehdä niin paljon sisältöjä, että ne ehtisivät vaikuttaa asiakkuuksiin saakka. Mutta kuukausi kuukaudelta ja oikein tehtynä inbound tuottaa halutunlaisia liidejä ja rakentaa asiakkuuksia. Parhaat lähtökohdat tämän onnistumiselle on osaavat tekijät, jotka kouluttautuvat jatkuvasti, oppivat uutta ja soveltavat uusia asioita työssään.


Esimerkiksi HubSpot tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella maksuttomilla videokursseilla sertifikaatteja inbound-markkinointiin liittyen. Kursseja on tarjolla sekä markkinoijille, myyjille että koodajille.
Mikäli yrityksesi ryhtyy hyödyntämään inbound-markkinointia yhtenä kasvun moottorina, on varmasti aiheellista panostaa sertifioituihin osaajiin. Koska inbound-markkinoinnissa on paljon sellaisia asioita, jotka eivät kuulu perinteisten brändi- tai sisältömarkkinoijien osaamispalettiin, kannattaa varmistaa, että yrityksesi käytössä on osaajia, jotka ymmärtävät inboundin lainalaisuudet ja pitävät huolta osaamisensa kehittämisestä. 

SHARE THIS STORY | |

Tilaa blogi: