<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu

Johdon järjestelmät

Parhaat käytännöt löytyvät datan avulla

Tuottavimpien toimintatapojen löytäminen ja faktoihin perustuva päätöksenteko johtavat liiketoiminnan menestykseen. Datan hyödyntäminen johtamisessa luo paremman näkemyksen yrityksen nykytilasta, ja mahdollistaa faktoihin perustuvan toiminnan kehittämisen.

Asiantuntijamme tuovat datan yrityksenne johtamisen ytimeen, jolloin pystytte tekemään viisaita ratkaisuja. Dataa hyödyntämällä löydetään parhaat käytännöt, jotka voidaan skaalata liiketoiminnan tehostamiseksi.

Dashboardit-datan-visualisointi

Dashboardit ja datan visualisointi

Dashboardien ja kuvaajien avulla suuret määrät dataa voidaan muuttaa helposti luettavaan ja ymmärrettävään muotoon. Datan analysoimiseksi se tulee pystyä muuttamaan muotoon jossa se on tulkittavissa eri mittarein, ja joiden kehitystä on mahdollista seurata eri ajankohtina.

 

Dashboardien avulla saadaan nopeasti ja jatkuvasti selville yleiskuva tarkasteltavien toimintojen, sekä niiden mittarien suoriutumisesta. Dashboardeihin voidaan oman operatiivisen toiminnan mittareiden lisäksi tuoda muuta liiketoiminnalle olennaista dataa, jota halutaan seurata.


Lue lisää

Datalla johtaminen

Kerättyyn tietoon perustuvalla päätöksenteolla pystytään optimoimaan toimintaa ja siten maksimoimaan työn tuottavuutta. Johdon käsitys operatiivisesta toiminnasta ja sen tuloksista voi olla vääristynyt, jolloin päätöksiä tehdään väärin perustein.

 

Tuomalla data mukaan johtamiseen ja päätöksentekoon, voidaan löytää syy-seuraussuhteita tekemällä faktoihin perustuvia ratkaisuja. Skaalaamalla parhaat tulokset tuottavat toimenpiteet, sekä jatkuvasti testaamalla ja vertailemalla vaihtoehtoisten toimien tuloksia luodaan resepti menestykseen.


Lue lisää

Datalla-johtaminen