<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu
Group 344

Dashboardit ja datan visualisointi

Dashboardien ja kuvaajien avulla suuret määrät dataa voidaan muuttaa helposti luettavaan ja ymmärrettävään muotoon. Datan analysoimiseksi se tulee pystyä muuttamaan muotoon jossa se on tulkittavissa eri mittarein, ja joiden kehitystä on mahdollista seurata eri ajankohtina.

 

Dashboardien avulla saadaan nopeasti ja jatkuvasti selville yleiskuva tarkasteltavien toimintojen, sekä niiden mittarien suoriutumisesta. Dashboardeihin voidaan oman operatiivisen toiminnan mittareiden lisäksi tuoda muuta liiketoiminnalle olennaista dataa, jota halutaan seurata.

Palvelut-400x260-Johto
Johtamisen asiantuntijapalvelut

Sisältö

  • Yrityskohtaisesti relevanttien suoritusmittarien määrittely
  • Datan lähteiden yhdistäminen
  • Dashboardien luominen myynnin tai markkinoinnin automaatiojärjestelmään tai muuhun dashboard-työkaluun

Asiakashyödyt

  • Halutun datan analysointi ja kehityksen seuranta selkeillä kuvaajilla ja mittareilla
  • Datan esittäminen helposti ymmärrettävässä muodossa
  • Dataohjautuva päätöksenteko suoritusmittarien kehityksen perusteella
  • Jatkuvasti päivittyvä ja saatavilla oleva raportointi
Johdon järjestelmät