<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu

Johdon käyttöönotot

Ajantasainen ymmärrys liiketoiminnan tilanteesta datan avulla

Dataa tulee hyödyntää syy-seuraussuhteiden löytämiseen, jotta pystytään tekemään perusteltuja päätöksiä liiketoiminnassa. Johtamisessa tulee huomioida jatkuva liiketoiminnan kehitys, ja kuinka toiminnan tuottavuutta pystytään parantamaan.

Dashboardien hyödyntäminen johtamisessa antaa ajantasaisen kuvan toiminnan kehityksestä, ja helpottaa seurantaa johdon osalta kun raportit ovat saatavilla tarvittaessa käden käänteessä.

Dashboardit-datan-visualisointi

Dashboardit ja datan visualisointi

Dashboardien ja kuvaajien avulla suuret määrät dataa voidaan muuttaa helposti luettavaan ja ymmärrettävään muotoon. Datan analysoimiseksi se tulee pystyä muuttamaan muotoon jossa se on tulkittavissa eri mittarein, ja joiden kehitystä on mahdollista seurata eri ajankohtina.

 

Dashboardien avulla saadaan nopeasti ja jatkuvasti selville yleiskuva tarkasteltavien toimintojen, sekä niiden mittarien suoriutumisesta. Dashboardeihin voidaan oman operatiivisen toiminnan mittareiden lisäksi tuoda muuta liiketoiminnalle olennaista dataa, jota halutaan seurata.

 

Asiantuntijamme kouluttavat yrityksenne johdon ja henkilöstön dashboardien tehokkaaseen käyttöön ja hyödyntämiseen käytännön tasolla.


Lue lisää