<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu

Johdon koulutus

Parhaat käytännöt löytyvät datan avulla

Dataa hyödyntämällä ja organisoimalla markkinointi oikein, saadaan kehitettyä liiketoimintaa tuottavammaksi. Koulutamme yritysjohdon ymmärtämään digitalisaation mahdollisuudet ja tuomme parhaiksi todetut käytännöt yrityksen ja sen toimialan kontekstiin.

Kasvumarkkinointi

Kasvumarkkinointi

Kasvumarkkinoinnilla saavutetaan myynnin kasvua sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Tällä datan hyödyntämiseen pohjautuvalla markkinoinnin menetelmällä testataan samanaikaisesti useita eri lähestymistapoja toteuttaa ideoita ja poimitaan niistä parhaiten toimivat toiminnan kehittämiseksi.


Lue lisää

Markkinoinnin organisointi

Markkinoinnin optimaalinen organisointi määräytyy yrityksen strategian, tavoitteiden ja resurssien optimaalisen yhdistelmän kautta. Meillä on vuosien kokemus erilaisten yritysten markkinoinnin organisoinnista optimaalisella tavalla. Markkinoinnin organisointi sisältää sekä yrityksen markkinointiyksikön järjestämisen, järjestelmien valinnan että kumppanivalinnat ja niiden johtamisen.


Lue lisää

Markkinoinnin-organisointi
Markkinoinnin-ulkoistaminen

Markkinoinnin ulkoistaminen

Markkinoinnin ulkoistaminen voi olla järkevää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Markkinointiresurssit ovat pienet ja markkinoijia on vähän (tyypillisesti 1-2 henkilöä)
  • Yritykseltä puuttuu markkinoinnin johtamisen osaamista
  • Markkinoinnilta puuttuu strateginen rooli tai markkinoinnin rooli on epäselvä
  • Todellisuus ei vastaa markkinointiin kohdistuneita odotuksia
  • Edellisistä johtuen markkinointi ei kykene tukemaan johtoa tavoitteiden saavuttamisessa ja se on enemmän kulu kuin tuottava investointi

Lue lisää

Datalla johtaminen

Kerättyyn tietoon perustuvalla päätöksenteolla pystytään optimoimaan toimintaa ja siten maksimoimaan työn tuottavuutta. Johdon käsitys operatiivisesta toiminnasta ja sen tuloksista voi olla vääristynyt, jolloin päätöksiä tehdään väärin perustein.

 

Tuomalla data mukaan johtamiseen ja päätöksentekoon, voidaan löytää syy-seuraussuhteita tekemällä faktoihin perustuvia ratkaisuja. Skaalaamalla parhaat tulokset tuottavat toimenpiteet, sekä jatkuvasti testaamalla ja vertailemalla vaihtoehtoisten toimien tuloksia luodaan resepti menestykseen.


Lue lisää

Datalla-johtaminen