<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu
Group 344

Datalla johtaminen

Kerättyyn tietoon perustuvalla päätöksenteolla pystytään optimoimaan toimintaa ja siten maksimoimaan työn tuottavuutta. Johdon käsitys operatiivisesta toiminnasta ja sen tuloksista voi olla vääristynyt, jolloin päätöksiä tehdään väärin perustein.

 

Koulutuksessa selvitetään, kuinka datan tuominen mukaan johtamiseen ja päätöksentekoon auttaa löytämään syy-seuraussuhteita tekemällä faktoihin perustuvia ratkaisuja. Skaalaamalla parhaat tulokset tuottavat toimenpiteet, sekä jatkuvasti testaamalla ja vertailemalla vaihtoehtoisten toimien tuloksia luodaan resepti menestykseen.

Palvelut-400x260-Johto
Johtamisen asiantuntijapalvelut

Sisältö

  • Kuinka dataa hyödynnetään päätöksenteossa tehokkaasti?
  • Tiedon hyödyntäminen operatiivisen tason toiminnan suunnittelussa

Asiakashyödyt

  • Johdolle parempi käsitys operatiivisen tason toiminnan tilasta
  • Faktoihin perustuva päätöksenteko lisää tehokkuutta ja tuottavuutta
  • Optimaalisten toimenpiteiden ja syy-seuraussuhteiden löytäminen
Johdon koulutus