<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu
Group 344

Markkinoinnin ulkoistaminen

Markkinoinnin ulkoistaminen voi olla järkevää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 

 • Markkinointiresurssit ovat pienet ja markkinoijia on vähän (tyypillisesti 1-2 henkilöä)
 • Yritykseltä puuttuu markkinoinnin johtamisen osaamista
 • Markkinoinnilta puuttuu strateginen rooli tai markkinoinnin rooli on epäselvä
 • Todellisuus ei vastaa markkinointiin kohdistuneita odotuksia
 • Edellisistä johtuen markkinointi ei kykene tukemaan johtoa tavoitteiden saavuttamisessa ja se on enemmän kulu kuin tuottava investointi
Palvelut-400x260-Johto
Johtamisen asiantuntijapalvelut

Sisältö

 • Markkinointiaudit: työmäärän, sisältöjen ja työkalujen arviointi suhteessa tavoitteisiin
 • Resurssisuunnitelma: millaisilla resursseilla saavutetaan tavoitteet
 • Ulkoistetun markkinoinnin johtamismalli
 • Vuosikello ja toimintasuunnitelmat
 • Jatkuva koulutus, co-working ja jatkuva parantaminen
 • Päivittäisen työn organisointi, tekeminen ja johtaminen
 • Analytiikka ja seuranta

Asiakashyödyt

 • Ammattimaisen markkinoinnin nopea käyttöönotto
 • Strategisen markkinoinnin mahdollisuuksien hyödyntäminen
 • Organisaation oppiminen
 • Tavoitteiden saavuttaminen nopeasti ja tehokkaasti
 • Yrityksen ulkoisen kuvan nopea parantuminen ja sysäys myynnin kasvulle
 • Myynnin ja markkinoinnin yhdistäminen
Johdon koulutus