<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu
Group 344

Markkinoinnin ja myynnin yhdistäminen

Digitaalisessa maailmassa markkinoinnin ja myynnin työnjako menee luontevasti niin että markkinointi vastaa myyntiputken alkupäästä ja myynti myyntiputken loppupäästä. Markkinoinnin tehtävänä on tuottaa sisältöjä ja huolehtia kanavista, joiden avulla saadaan myyntiliidejä sekä jalostaa liidejä asiakkaita kiinnostavilla sisällöillä. Myynnin tehtävänä on kontaktoida ja käydä vuoropuhelua asiakkaiden kanssa sekä solmia kauppoja.

 

Kummankin osapuolen rooli sisältää myös runsaan määrän ei-digitaalisia tehtäviä: markkinoinnin on huolehdittava tapahtumista ja materiaaleista, viestinnästä ja mediasuhteista. Myynnin vastuulle kuuluu olla asiakkaisiin yhteydessä kulloinkin tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja vaikuttaa asiakkaaseen kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla.

Palvelut-400x260-Johto
Johtamisen asiantuntijapalvelut

Sisältö

  • Markkinoinnin ja myynnin yhdistäminen toisiaan tukemaan
  • Vastuunjaon selkeys, kuinka molemmat hyötyvät toisistaan
  • Liidien lähteiden yhdistäminen

Asiakashyödyt

  • Liidien lämmittäminen ja seuranta helpompaa
  • Liidien laatu paranee ja myynti pystyy hyödyntämään niitä tehokkaammin
  • Epäsopivista liideistä eroon hankkiutuminen säästää aikaa
Markkinointijohdon johtaminen