<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu
Group 344

Markkinoinnin organisointi

Markkinoinnin optimaalinen organisointi määräytyy yrityksen strategian, tavoitteiden ja resurssien optimaalisen yhdistelmän kautta. Meillä on vuosien kokemus erilaisten yritysten markkinoinnin organisoinnista optimaalisella tavalla. Markkinoinnin organisointi sisältää sekä yrityksen markkinointiyksikön järjestämisen, järjestelmien valinnan että kumppanivalinnat ja niiden johtamisen.

Palvelut-400x260-Johto
Johtamisen asiantuntijapalvelut

Sisältö

  • Markkinoinnin audit: katsaus nykyiseen tilanteeseen liiketoiminnan, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden sekä henkilöstön näkökulmasta
  • Mallinnetaan nykyinen markkinoinnin tekemisen malli (tekeminen, päätöksenteko, järjestelmät  ja yhteistyö)
  • Resursointi (nykyiset resurssit vs. uudet resurssit vs. resurssien vaihtaminen)
  • Mittarit ja analytiikka
  • Mallin käyttöönotto ja koulutus
  • Johtamisen ja seurannan organisointi

Asiakashyödyt

  • Ulkopuolisen, riippumattoman ja ammattimaisen tahon hyödyntäminen nopeuttaa toimintaa ja parantaa laatua
  • Uusi näkökulma mahdollistaa “puhtaalta pöydältä liikkeellelähdön” ja mahdollisista vanhoista rasitteista vapautumisen
  • Markkinoinnin systematisointi, johtamisen helpottaminen ja tuloksellisuus
  • Sisäisten ja ulkoisten resurssien optimaalinen hyödyntäminen
Markkinointijohdon johtaminen