<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu
Group 344

Markkinointiaudit

Markkinoinnin auditoinnissa keskitytään nykytilan kartoittamiseen. Auditoinnissa käydään läpi markkinointistrategia, -organisaatio ja johtaminen, - resurssit, -järjestelmät, -sisällöt sekä käytetyt kanavat. Tieto kerätään olemassa olevista dokumenteista, -järjestelmistä sekä haastatteluin.

Palvelut-400x260-Johto
Johtamisen asiantuntijapalvelut

Sisältö

  • Katsaus nykyiseen tilanteeseen liiketoiminnan, yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden sekä henkilöstön näkökulmasta
  • Mallinnetaan nykyinen markkinoinnin tekemisen malli (tekeminen, päätöksenteko ja sisäinen viestintä)
  • Käydään keskustellen läpi markkinoinnin kokonaisuus, mitä kaikkea pitää sisällään, mitä ja miten toimittu tähän mennessä sekä kuka on tehnyt ja mitä eli miten markkinointi on nyt organisoitu, ja keskustelussa päädytään tulevaisuuden tavoitetilaan ja luodaan uusi malli
  • Priorisoitu kehityssuunnitelma markkinoinnin johtamiselle ja tekemiselle

Asiakashyödyt

  • Ulkopuolinen ammattimainen kokonaisarvio markkinoinnin tekemisen tasosta kattaen osaamisen, järjestelmät, käytetyt kanavat sekä arvion budjettitehokkuudesta
  • Ymmärrys nykyisen markkinointitekemisen vahvuuksista ja heikkouksista
  • Tulevaisuuden näkymä ja tavoitetaso
  • Konkreettinen kehityssuunnitelma
Markkinointijohdon johtaminen