<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu
Group 344

Strateginen markkinointi

Vahva brändi myy enemmän kuin heikko ja paljon paremmalla hinnalla. Digitaalisessa maailmassa brändin vahvuus ei yksin riitä, vaan tuotteet pitää löytää verkosta ja niistä pitää pystyä kertomaan perusteellisesti, koska asiakkaat haluavat perehtyä niihin kunnolla ennen kuin ovat halukkaita keskustelemaan myyjän kanssa.

 

Miten varmistamme, että markkinointi organisoidaan oikein, panoksia käytetään järkevästi ja myynti ja markkinointi tukevat toisiaan? Käytännössä strateginen markkinointi tarkoittaa toimintatapoja, käytäntöjä, johtamistapaa ja viestintää, joiden avulla strategia saavutetaan.

 

Jotta markkinointia voi kehittää ja johtaa, pitää perusasiat laittaa ensin kuntoon. Asiantuntijoillamme on kattava kokemus sekä markkinoinnin johtamisesta että tekemisestä. Tuemme organisaationne johtoa ja henkilöstöä ulkopuolisena asiantuntijana.

 

Fasilitoimme muutosprosessia ja opetamme erilaisia toimintatapoja ja johtamisen keinoja onnistumisen mahdollistamiseksi. Toteutamme strategisen markkinoinnin projekteja erikokoisille yrityksille erilaisilla toimialoilla.

Palvelut-400x260-Johto
Johtamisen asiantuntijapalvelut

Sisältö

  • Yhteinen viestintä- ja johtamismalli
  • Markkinoinnin suunnittelumalli (vuosikello, julkaisusuunnitelma, budjetti)
  • Markkinoinnin resursointi
  • Tunnusluvut, analytiikan ja markkinoinnin seurantamalli

Asiakashyödyt

  • Markkinoinnin tuominen keskeiseksi osaksi liiketoimintastrategiaa
  • Selkeämmät markkinoinnin prosessit
  • Markkinointitoimien priorisointi ja toiminnan pitkäjänteisyys
  • Syy-seuraussuhteiden löytäminen datan avulla
Markkinointijohdon johtaminen