<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu
Group 344

Toimitusjohtajan tai johtoryhmän sparraus

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten arki on täynnä operatiivista tekemistä. Kuormitus on kova ja uusajatteluun sekä asioiden omaksumiseen on liian vähän aikaa.

 

Vivun tarjoama johdon sparraus tarjoaa mahdollisuuden ulkopuolisen fasilitaattorin vetämiin, hyvin valmisteltuihin sparraussessioihin, jossa digimaailman mahdollisuudet liitetään oman yrityksen ja toimialan kontekstiin. Näin johto löytää nopeammin oikeat ja omalle yritykselle sopivat päätöspolut suunnittelusta toteutukseen.

Palvelut-400x260-Johto
Johtamisen asiantuntijapalvelut

Sisältö

  • Haasteen kiteytys, teema- ja aihevalinnat (yksi keskustelu Vivun konsultti - toimitusjohtaja)
  • Konsultin tekemät osallistujien pikahaastattelut puhelimitse
  • Sisällön valmistelu joko yhteiseen työpajaan tai one-to-one tapaamisiin tai molempiin
  • Tapaamiset / työpaja (½ päivää tai koko päivä)
  • Työpajakooste ja seuraavat askeleet-suunnitelma

Asiakashyödyt

  • Helppous, tehokkuus ja laatu: ammattimainen valmistelu ja toteutus 
  • Ulkopuolinen fasilitoija, uudet näkökulmat ja -ajattelu
  • Systematiikka ja struktuuri
  • Yhdistelmä uusistä näkökulmista lähtevää ajattelua ja tekemiseen johtavaa konkretiaa
Markkinointijohdon johtaminen