<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu

Myyntijohdon johtaminen

Tehokkuutta myyntiin teknologian avulla

Myyntijohto on perinteisesti erittäin kiireinen ja kuormitettu. Myynti vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa asiakkaisiin, tarjousten tekeminen vie aikaa, käytännön ongelmia pitää ratkoa. Myynnin kehittäminen jää helposti tekemättä ja myyntijohto usein yksin, vaille muun johdon tukea.

Teknologia myynnin apuvälineenä auttaa hallitsemaan myynnin kokonaisuutta tehokkaammin, ja jättää myyjille aikaa varsinaiseen asiakastyöhön ja muihin tehtäviin, jotka vaativat ihmisen työpanosta.

Digitaalinen-myynti-markkinointi

Digitaalinen myynti ja -markkinointi

Digitaalisuuden hyödyntäminen myynnissä on kehittynyt viime aikoina nopeasti. CRM:n lisäksi myyntiä auttaa merkittävästi myynnin automaatio ja markkinoinnin automaatio. Myynti ja markkinointi onkin järkevää organisoida yhdeksi kokonaisuudeksi siten että markkinointi vastaa myyntiputken alkupään liidien hankinnasta ja myynti myyntiputken keski- ja loppuosasta tarjousten tekemisestä kauppojen päättämiseen.


Lue lisää