<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu
Group 344

Digitaalinen myynti ja -markkinointi

Digitaalisuuden hyödyntäminen myynnissä on kehittynyt viime aikoina nopeasti. CRM:n lisäksi myyntiä auttaa merkittävästi myynnin automaatio ja markkinoinnin automaatio.

 

Myynti ja markkinointi onkin järkevää organisoida yhdeksi kokonaisuudeksi siten että markkinointi vastaa myyntiputken alkupään liidien hankinnasta ja myynti myyntiputken keski- ja loppuosasta tarjousten tekemisestä kauppojen päättämiseen.

Palvelut-400x260-Johto
Johtamisen asiantuntijapalvelut

Sisältö

  • Myynnin ja markkinoinnin työnjako ja yhteinen prosessi
  • Myynnin ja markkinoinnin järjestelmien yhtenäistäminen
  • Mittarit ja analytiikka
  • Järjestelmien muokkaus ja käyttöönotto
  • Johtamisjärjestelmä
  • Koulutus ja yhdessä oppiminen

Asiakashyödyt

  • Myynnin tehokkuus ja markkinoinnin tuomat synergiat
  • Myynnin tulosten parantuminen
  • Johtamisen helpottuminen ja laadun parantuminen
  • Yhtenäisen toimintatavan ja läpinäkyvyyden tuomat hyödyt
Myyntijohdon johtaminen