<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu

Markkinoinnin integraatiot

Integraatioiden avulla kerätään data yhteen paikkaan

Kun suunnittelu hoidetaan kunnolla, rajapinnat ja erilaiset aputyökalut mahdollistavat nykyään integraatioiden tekemisen huomattavan tehokkaasti. Vaikka pyrkimys on järjestelmien määrän vähentämiseen, käytännössä järjestelmiä on usein useampia, jolloin ne on järkevää integroida yhteen.

Integraatioiden avulla data saadaan kerättyä yhteen paikkaan, mikä nopeuttaa arjen tekemistä, helpottaa toiminnan kehittämistä ja mahdollistaa myös paremman johtamisen. Esimerkiksi verkkosivujen ja markkinointiautomaation integrointi CRM-järjestelmäänne auttaa ymmärtämään asiakaskäyttäytymistä ja hallitsemaan asiakaskokemusta paremmin.

Vivun asiantuntijoiden kokemus kymmenien erilaisten järjestelmien integroinnista yhteen varmistaa että saatte integraatioprojektinne toteutettua laadukkaasti ja tehokkaasti.

Verkkosivuintegraatiot

Verkkosivuintegraatiot

Verkkosivujen vierailijoista saadaan hyviä liidejä, kun heidän tietonsa voidaan kerätä oikeaan paikkaan kontaktointia varten. Sivuston ja CRM:n yhteispelin toimiessa myynti saa kävijän tiedot välittömästi ja pystyvät kontaktoimaan potentiaaliset asiakkaat tarpeeksi ajoissa.


Lue lisää

Markkinoinnin automaation integrointi

Markkinoinnin automaation integrointi CRM-järjestelmäänne auttaa käyttämään asiakasdataa tehokkaasti markkinoinnin optimoinnissa. Asiakasdatan avulla toiminnasta saadaan tehokkaamman lisäksi viisaampaa, kun kerättyä dataa hyödyntämällä pystytään optimoimaan markkinointitoimia tuottavammiksi.


Lue lisää

Markkinoinnin-automaation-integrointi