<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu

Markkinointidatan hyödyntäminen

Asiantuntijamme nostavat markkinointinne seuraavalle tasolle datan ja analytiikan avulla

Kerätyn datan hyödyntäminen markkinoinnissa avaa mahdollisuuksia kehittää markkinointia suuntaan, joka voidaan faktoin perustella toimivaksi. Perinteisessä markkinoinnissa tehtiin paljon asioita joita ei kyetty mittaamaan, jolloin syy-seuraussuhde tekemisestä tuloksiin jäi usein selvittämättä. Dataohjautuva markkinointi testaa ja mittaa jatkuvasti markkinointitoimien tuloksia, mikä ohjaa toimia parhaiten toimiviin ratkaisuihin. Tämä parantaa työn tuottavuutta ja mahdollistaa kasvun markkinoinnin avulla.

Datan ja analytiikan tuominen markkinointiin asiantuntijoidemme avulla nostaa markkinointinne seuraavalle tasolle, sekä luo syvempää ymmärrystä asiakkaistanne. Kun ymmärretään kuinka kohderyhmä käyttäytyy ja mitkä asiat vetoavat heihin eniten, voidaan markkinointitoimia ja niiden kustannuksia optimoida.

Markkinointianalytiikka

Markkinointianalytiikka

Datan hyödyntäminen markkinoinnin analysoinnissa auttaa tekemään faktoihin perustuvia ratkaisuja ja optimoimaan markkinointitoimia. Liiketoiminnasta kerättävän datan avulla markkinoinnista saadaan entistä tehokkaampaa, kun pystytään selkästi tuomaan esiin esimerkiksi mitkä markkinointiviestinnän ominaisuudet ovat vaikuttavampia ja mitkä kampanjat toimivat paremmin kuin toiset.


Lue lisää

Verkkosivustoaudit

Verkkosivustoauditissa hahmotetaan verkkosivujen nykytilanne ja laajennetaan hyväksi todetut toiminnot koko verkkosivustolle. Jo olemassa olevaa, verkkosivujen toimintaa analysoivaa dataa hyödyntäen haasteet ratkaistaan nopeasti ja markkinointi ohjataan kohdistetusti oikealle yleisölle. Tarkoituksena on luoda kävijälle mieluinen kokemus yrityksen tavoitteisiin eli myynnin kasvattamiseen tähdäten. Nykytilanteen hahmottamisen lisäksi datan tuottaman informaation avulla on helppo luoda toimiva jatkosuunnitelma.


Lue lisää

Verkkosivustoaudit
HubSpot-portaalianalyysi

HubSpot-portaalianalyysi

Portaalianalyysin tarkoituksena on kasvattaa liidien määrää kartoittamalla markkinoinnin sudenkuopat. Portaalianalyysi voidaan toimittaa raporttina tai suorittaa osana konversio-optimointiprosessia. Vipun tarjoaman analyysin fokus on käytössä olevien HubSpot-työkalujen käytön tilanteen kartoittamisessa. Analyysin tavoitteena on verkkosivustovierailijan käyttäjäkokemusta parantamalla saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteet. Portaalianalyysi räätälöidään asiakaskohtaisesti ja se voi keskittyä eri osa-alueille tarpeen mukaan.


Lue lisää