<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu
ympyra

Markkinointianalytiikka

Datan hyödyntäminen markkinoinnin analysoinnissa auttaa tekemään faktoihin perustuvia ratkaisuja ja optimoimaan markkinointitoimia. Liiketoiminnasta kerättävän datan avulla markkinoinnista saadaan entistä tehokkaampaa, kun pystytään selkästi tuomaan esiin esimerkiksi mitkä markkinointiviestinnän ominaisuudet ovat vaikuttavampia ja mitkä kampanjat toimivat paremmin kuin toiset.

Group 567
Markkinoinnin asiantuntijapalvelut

Sisältö

  • Datan kerääminen yhteen eri lähteistä
  • Suorituskykymittareiden mittaaminen kerätyn datan avulla
  • Dashboardin luonti, johon kerätään relevantit mittarit yrityksen markkinoinnin kannalta

Asiakashyödyt

  • Markkinoinnin tehokkuuden mittaaminen
  • Tunnista tekijät jotka vaikuttavat markkinoinnin tehokkuuteen eri ostopersoonille
  • Dataan perustuva päätöksenteko
  • Markkinointitoimien optimointi data-analyysin perusteella
Markkinointidatan hyödyntäminen