<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu
ympyra

Verkkosivustoaudit

Verkkosivustoauditissa hahmotetaan verkkosivujen nykytilanne ja laajennetaan hyväksi todetut toiminnot koko verkkosivustolle. Jo olemassa olevaa, verkkosivujen toimintaa analysoivaa dataa hyödyntäen haasteet ratkaistaan nopeasti ja markkinointi ohjataan kohdistetusti oikealle yleisölle.

 

Tarkoituksena on luoda kävijälle mieluinen kokemus yrityksen tavoitteisiin eli myynnin kasvattamiseen tähdäten. Nykytilanteen hahmottamisen lisäksi datan tuottaman informaation avulla on helppo luoda toimiva jatkosuunnitelma.

Group 567
Markkinoinnin asiantuntijapalvelut

Sisältö

  • Selkeä raportti ja tulkinta verkkosivujen tilasta niiden toimintaa analysoivaa dataa hyödyntäen
  • Verkkosivujen toimivuuden arviointi niin verkkosivuvierailijan kuin yrityksen tavoitteiden näkökulmasta
  • Etsitään hyvin toimivat käytännöt ja laajennetaan koko verkkosivustolle

Asiakashyödyt

  • Laaja kuva koko verkkosivuston tilanteesta
  • Nopeat korjaukset 
  • Markkinoinnin kohdistaminen
  • Ajan säästö toimenpiteiden kohdistamisen kautta
Markkinointidatan hyödyntäminen