<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu

Operatiivinen markkinointi

Markkinoinnin strategiset tavoitteet käytännön tasolle

Operatiivisen markkinoinnin palvelumme auttavat teitä kehittämään ja tehostamaan toimintaanne parhaiksi todettujen käytäntöjen avulla. Palvelumme auttavat tuomaan markkinoinnin strategiset tavoitteet ja tahtotilan käytännön tasolle, jolloin saavutetaan haluttuja tuloksia sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä.

Luomalla vahvat perustukset, viemme markkinointianne seuraavalle tasolle ja saavutamme yhdessä asetetut tavoitteet. Saavutamme parhaat tulokset, kun tarvittava pohjatyö on tehty huolella ja tehtävät toteutettu systemaattisesti, oikeassa järjestyksessä.

Markkinoinnin starttityöpaja

Markkinoinnin starttityöpaja

Markkinoinnin Starttityöpaja on loistava tapa saada nopeasti ja kattavasti kokonaiskuva markkinoinnin tekemisestä ja -johtamisesta yrityksessä nyt sekä tavoitetilasta tulevaisuuden osalta. Työpajan lopputuloksena asiakas saa priorisoidun kehityssuunnitelman markkinoinnin tekemiselle.

 

Työpajan fasilitoi kokenut markkinointiasiantuntija ja fasilitaattori, joka varmistaa aktiivisen keskustelun tärkeiden aiheiden ympärillä sekä konkreettiset seuraavat askeleet kirjattuna. Työpajan rakenne on yritysjohdon keskuudessa erittäin pidetty ja kyseessä on osallistava ja keskusteleva tilaisuus, joka varmistaa osallistujien sitoutumisen markkinoinnin kokonaisuuteen.


Lue lisää

Markkinoinnin vuosikellotyöpaja

Markkinoinnin tekemisen aikataulutus kannattaa järjestää vuosikellopohjaisesti. Vuosikelloon jaotellaan vuosi-, kvartaali- ja kuukausi- ja viikkotason tekemiset. Vuosikellon lisäksi yrityksen markkinointi tarvitsee julkaisusuunnitelman, jossa on jaoteltu kanavittain kaikki julkaistavat sisällöt. Nykyaikainen markkinointi on keskustelu- ja vuorovaikutuspohjaista. Markkinoinnin tehtävänä on käynnistää keskusteluja eri kanavissa ja antaa vastauksia asiakkaille. Ammattimaisesti tätä voidaan tehdä vain julkaisusuunnitelmaan pohjautuen.


Lue lisää

Markkinoinnin vuosikellotyöpaja
Julkaisusuunnitelmatyöpaja

Julkaisusuunnitelmatyöpaja

Tavoitteellinen julkaisusuunnitelma luo pohjan yrityksen sisältömarkkinoinnille. Sen avulla sisällöntuotantotyö organisoidaan tehokkaaksi ja tavoitteelliseksi. Julkaisusuunnitelma luodaan räätälöidysti yrityksen tarpeisiin ja se kattaa kokonaisuutena julkaisuaikataulun, aiheet, kohdeyleisön, julkaisun tekijän sekä sijoittumisen ostopolulla. Tarpeen mukaan julkaisusuunnitelmaan voidaan sisällyttää kaikki asiakkaan toiveiden mukaiset sisällöntuotannon eri osa-alueet ja vaiheet.


Lue lisää

Inbound-markkinointi

Inbound-strategiassa markkinointi toteuttaa myynnin tavoitteet käytännössä. Tavoiteyleisö houkutellaan ostopersoonakohtaisesti räätälöidylle ostopolulle. Polun tavoitteena on konvertoida uudet kävijät liideiksi ja vakuuttaa nykyiset asiakkaat kaupanteosta. Markkinointitoimenpiteet sekä sisällöntuotanto integroidaan ohjaamaan kävijät toivottuun suuntaan tuottamaan myynnille laadukkaita liidejä.


Lue lisää

Inbound-markkinointi
HubSpot-kampanjat

HubSpot-kampanjat

Luodaan yhdessä asiakkaan kanssa HubSpot-kampanja. Kampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan irti maksimihyöty HubSpotin ominaisuuksista ja mahdollisuuksista, ja hyödynnetään parhaat käytännöt onnistuneen kampanjan toteuttamiseen.


Lue lisää

Sales enablement (liidien hallinta)

Automatisointi mahdollistaa yksinkertaisen liidien hallinnan yhdessä paikassa. Kontaktien nykytilanne myyntiprosessissa hahmottuu yhdellä vilkaisulla, ja markkinointitoimenpiteet suuntautuvat oikeaan kohteeseen. Automatisointi säästää aikaa, rahaa ja tuottaa myyjille myyntivalmiita kontakteja.


Lue lisää

Sales-Enablement
Markkinointidatan-hyödyntäminen

Seuranta ja markkinointidatan hyödyntäminen

Markkinointitoimien tuloksellisuuden seuranta ja niistä saatavan datan hyödyntäminen edesauttavat markkinoinnin tehokkuuden kehitystä. Seuraamalla aktiivisesti markkinointitoimista saavutettuja tuloksia, voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä miten erilaiset toimet vastaavat niille luotuja odotuksia, ja kuinka ne tukevat tavoitteiden saavuttamista.


Lue lisää

Ostopersoonatyöpaja

Ostopersoona ohjaa yrityksen markkinoinnin inbound-strategiaa. Työpajan aikana luodaan selkeä käsitys yrityksen kohdeyleisöstä ja luodaan sen pohjalta kuvaus ostopersoonista. Ostopersoonien avulla suunnitellaan ostopolut, jotka luonnollisesti ohjaavat verkkosivun kävijät aina myynnille asti. Myynnin on helppo lähestyä tunnistettua ostopersoonaa.


Lue lisää

Ostopersoonatyöpaja