<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
ympyra

Markkinoinnin starttityöpaja

Markkinoinnin Starttityöpaja on loistava tapa saada nopeasti ja kattavasti kokonaiskuva markkinoinnin tekemisestä ja -johtamisesta yrityksessä nyt sekä tavoitetilasta tulevaisuuden osalta. Työpajan lopputuloksena asiakas saa priorisoidun kehityssuunnitelman markkinoinnin tekemiselle.

 

Työpajan fasilitoi kokenut markkinointiasiantuntija ja fasilitaattori, joka varmistaa aktiivisen keskustelun tärkeiden aiheiden ympärillä sekä konkreettiset seuraavat askeleet kirjattuna. Työpajan rakenne on yritysjohdon keskuudessa erittäin pidetty ja kyseessä on osallistava ja keskusteleva tilaisuus, joka varmistaa osallistujien sitoutumisen markkinoinnin kokonaisuuteen.

Group 567
Markkinoinnin asiantuntijapalvelut

Sisältö

  • Lyhyt katsaus asiakasyrityksen nykyiseen tilanteeseen liiketoiminnan, asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmasta
  • Mallinnetaan yhdessä asiakasyrityksen nykyinen markkinoinnin tekemisen malli (päätöksenteon ja viestinnän rakenteet) sekä tila
  • Käydään keskustellen läpi markkinoinnin kokonaisuus, mitä kaikkea pitää sisällään, mitä ja miten asiakasyrityksessä on tehty tähän mennessä sekä kuka on tehnyt ja mitä eli miten markkinointi on nyt organisoitu, ja keskustelussa päädytään tulevaisuuden tavoitetilaan
  • Jaetaan etukäteismateriaalin perusteella nykyaikaisen markkinoinnin tekemisen perusmalli ja katsotaan,  mikä on kunnossa ja mitä tulisi vielä tehdä sekä keskustellaan mitä pitää kehittää
  • Tehdään priorisoitu kehityssuunnitelma markkinoinnin tekemiselle ja -johtamiselle

Asiakashyödyt

  • Yhteinen ymmärrys nykytilanteesta ja tavoitetilasta markkinoinnin tekemisen ja -johtamisen suhteen

  • Sitoudutaan yhdessä luotuun tavoitetilaan

  • Kokonaiskuva siitä missä tilanteessa asiakasyritys juuri nyt on näiden asioiden osalta

  • Selkeytetään markkinoinnin asiantuntijamme avulla markkinoinnin tekeminen - missä ollaan, mitä voidaan tehdä, mitä aiotaan tehdä ja kuka tekee

  • Lopputuloksena syntyy markkinoinnin tekemiselle yhdessä priorisoitu kehityssuunnitelma (tiekartta) aikatauluineen

Operatiivinen markkinointi