<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu
ympyra

Markkinoinnin vuosikellotyöpaja

Markkinoinnin tekemisen aikataulutus kannattaa järjestää vuosikellopohjaisesti. Vuosikelloon jaotellaan vuosi-, kvartaali- ja kuukausi- ja viikkotason tekemiset. Vuosikellon lisäksi yrityksen markkinointi tarvitsee julkaisusuunnitelman, jossa on jaoteltu kanavittain kaikki julkaistavat sisällöt. Nykyaikainen markkinointi on keskustelu- ja vuorovaikutuspohjaista. Markkinoinnin tehtävänä on käynnistää keskusteluja eri kanavissa ja antaa vastauksia asiakkaille. Ammattimaisesti tätä voidaan tehdä vain julkaisusuunnitelmaan pohjautuen.

 


Toimiva vuosikello

Jotta vuosikello ja julkaisusuunnnitelma saadaan tehtyä, siihen pitää kerätä koko organisaation markkinointia ja myyntiä tukevat toimenpiteet. Siihen on saatava myös johdon sitoutuminen. Käytännössä vuosikellon ja julkaisusuunnitelman tekeminen tapahtuu vaiheittain, mutta tehokkain tapa sen tekemiseen on työpaja.

Group 567
Markkinoinnin asiantuntijapalvelut

Sisältö

 • Markkinoinnin tavoitteet johdettuna liiketoiminnan tavoitteista 
 • Markkinoinnin resurssit ja työnjako (oma henkilöstö, kumppanit, työkalut)
 • Suunnitellut toimenpiteet, -kanavat ja mediat
 • Edellisten ajoittaminen ja jaottelu vuosi-, kvartaali-, kuukausi-, viikko ja -päivätasolle
 • Aloitusajat, arvioidut työmäärät ja valmistumisajat sekä julkaisuajankohdat
 • Tehdään sekä vuosikello että julkaisusuunnitelma
 • Vuosikellon sisältö: edellä mainitut asiat

Asiakashyödyt

 • Yhteinen ymmärrys nykytilanteesta ja tavoitetilasta markkinoinnin tekemisen ja -johtamisen suhteen
 • Yhteinen näkemys toimenpiteiden priorisoinnista ja resurssien riittävyydestä
 • Tekemisen systemaattisuus ja pitkäjänteisyys
 • Lopputuloksena syntyy markkinoinnin tekemiselle ja koko organisaatiolle markkinoinnin vuosikello
Operatiivinen markkinointi