<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu

Sisällöntuotanto

Laadukkaat, oikein kohdistetut sisällöt herättävät potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen

Kiinnostavan ja olennaisen sisällön tuottaminen on markkinoinnin keskiössä, kun halutaan houkutella potentiaalisia asiakkaita verkkosivuille ja muihin omiin kanaviin. Sisältöjen avulla potentiaalinen asiakas saadaan kiinnostumaan yrityksestä ja sen tarjoamasta. Ammattimaiseen sisällöntuotantoon kuuluu saumattomana osana myös laadukas SEO- ja optimointityö. Laadukkaat, oikein kohdistetut sisällöt herättävät potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen ja tuovat heidät lähelle ostopäätöstä, jolloin he ovat valmiita kuulemaan tuotteestanne lisää tai jättämään yhteydenotto- tai tarjouspyynnön.

Ulkoistamalla sisällöntuotantoanne meille, pystytte keskittymään paremmin ydinosaamiseenne. Kokeneet ja osaavat sisällöntuottajamme luovat laadukasta sisältöä, joka kuljettaa teitä kohti kasvutavoitteitanne ja parantaa sivustonne hakukonenäkyvyyttä.

Kirjoittaminen

Kirjoittaminen

Relevantin tekstin tuottaminen asiakkaille on toiminnan keskiössä, kun halutaan luoda heille lisäarvoa välittämällä tietoa. Kirjoittaminen on informatiivista ja kertovaa sisällöntuotantoa, jolla saadaan asiakkaat kiinnostumaan yrityksestä ja sen tuotteista. Hyvin toteutettuna kirjoitukset johtavat vuoropuheluun ja lämmittävät liidejä.


Lue lisää

Kuvat ja grafiikka

Visuaaliset elementit, kuten kuvat ja grafiikka rikastavat tuotettua sisältöä ja kiinnittävät tehokkaasti lukijan huomion. Tarkkaan suunnitellulla käytöllä nämä tehostavat viestin välittämistä, jolloin koko sisällön vaikutus ja tulokset ovat suuremmat.


Lue lisää

Kuvat-grafiikka
Audiovisuaalinen

Audiovisuaalinen

Tieto- ja viihdesisältöjä halutaan käyttää entistä vaivattomammin. Podcastit ja videot vastaavat tähän tarpeeseen kasvattaen samalla yrityksen tunnettavuutta ja tuotteiden houkuttelevuutta. Trendikkäänä viestinnän keinona videot ja podcastit tehostavat yrityksen brändi- ja mielikuvamarkkinointia ja saavuttavat helposti kohdeyleisön. Markkinointitavoitteiden saavuttamisen lisäksi audiovisuaalisen viestinnän keinoin voidaan tuottaa myös kiinnostavaa ja houkuttelevaa opetussisältöä.


Lue lisää

Käännökset

Sisällön tarjoaminen monilla kielillä on entistäkin tärkeämpää monikielisyyden lisääntyessä jatkuvasti. Monikielisten sisältöjen tuottaminen vaatii huolellista suunnittelua, sillä eri kielillä asioiden parhaalla tavalla ilmaiseminen voi poiketa huomattavastikin toisistaan. Huolellisesti tehdyllä käännöstyöllä parannetaan asiakaskokemusta ja välitetään haluttu viesti tarkoituksenmukaisesti samalla brändiä vahvistaen.


Lue lisää

Käännökset
SEO-SEM

SEO ja SEM

Konversio-optimointia hyödyntäen yrityksen verkkosivut rakennetaan toteuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteet. Kävijää ja kävijän toimintaa sivustolla ohjataan kohti määriteltyjen tavoitteiden täyttämistä. Konversioasteen kasvattamiseksi analysoidaan kävijöiden liikehdintää verkkosivustolla, ja selvitetään tavoitteiden toteutumista hankaloittavat ongelmakohdat. Kerätyn tiedon pohjalta voidaan lähteä kasvattamaan konversioastetta.


Lue lisää

Some ja community management

Sosiaalinen media on tärkeä osa yrityksen asiakashankintaa ja asiakassuhteiden ylläpitoa. Somen avulla kohderyhmälle on helppo jakaa relevanttia ja informatiivista sisältöä, joka luo kiinnostusta yritystä ja sen tuotteita kohtaan. Hyvin suunniteltu ja tuotettu sisältö tuo uusia liidejä yritykselle. Asiakassuhteiden hoidossa somen avulla saa jaettua arvokkaita käytännön vinkkejä ja pystyy kertomaan alan uusimmista trendeistä. Asiakkaille vastaaminen ja keskustelussa mukana pysyminen somessa vahvistaa asiakaskokemusta.


Lue lisää

Some-community-management
Julkaiseminen

Julkaiseminen

Oikea-aikainen ja säännöllinen sisältöjen julkaisu auttaa saavuttamaan paremman kohderyhmän kattavuuden ja sitoutumisen. Julkaisuaikataulun määrittely luo selkeän strategian viestintäkanavien käytölle ja auttaa sisällön suunnittelemisessa valituille kanaville sopiviksi.


Lue lisää

Sisältöaudit

Kartoitetaan nykyisen sisällön suoriutuminen ja ajankohtaisuus tarpeisiin nähden. Kerätyn tiedon pohjalta tehdään jatkosuunnitelma yrityksen sisällöntuotantotyölle.


Lue lisää

Sisältöaudit