<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu
ympyra

Sisältöaudit

Asiantuntijamme kartoittavat nykyisen sisältönne suoriutuminen ja ajankohtaisuuden tarpeisiinne nähden. Kerätyn tiedon pohjalta tehdään jatkosuunnitelma sisällöntuotantotyöllenne.

Group 567
Markkinoinnin asiantuntijapalvelut

Sisältö

  • Selvitetään nykyisen sisällön ajankohtaisuus ja suoriutuminen
  • Yhdistetään relevantti sisältö kohtaamaan verkkosivuvierailija optimaalisessa vaiheessa ostopolkua
  • Suunnitellaan seuraavat askeleet sisällöntuotantotyölle

Asiakashyödyt

  • Olemassa olevan sisällön tehokkaampi hyödyntäminen 
  • Saadaan selville, millainen sisältö houkuttelee tavoiteltua kohdeyleisöä etenemään ostopolulla
Sisällöntuotanto