<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu

Myynti

Palvelut-400x260-Myynti

Tehokkuutta myyntiin datalla ja markkinoinnilla

Digiajan myynti vaatii tuekseen dataa, työkaluja ja markkinointitoimenpiteitä. Myynnin ja markkinoinnin organisoiminen yhdeksi kokonaisuudeksi mahdollistaa sen, että myynti voi keskittyä siihen minkä se parhaiten osaa: asiakastyöhön ja kauppojen päättämiseen.

Myynnin kasvun mahdollistaminen markkinoinnin avulla

Meidän mallissamme markkinointi hoitaa myyntiputken alkupään tehtäviä: etsii potentiaalisia asiakkaita, kerää ja jalostaa myyntiliidejä sekä kasvattaa mielenkiintoa asiakkaiden keskuudessa. Myynnin tehtävänä on etsiä liidikannasta potentiaalisimmat, jalostaa liideistä kauppoja ja tehostaa sekä kasvattaa myyntiä. Vivun asiantuntijat auttavat yritystänne yhdistämään myynnin ja markkinoinnin ja pelaamaan voittavaa yhteispeliä.

Myynnin digitalisointi

Myynnin digitalisointi

Digiaikana myyntiprosessissa tulee ottaa huomioon teknologian tuomat mahdollisuudet prosessin tehostamiseen. Teknologia on väline, jonka avulla pystytään tehostamaan organisaation prosesseja ja ihmisten toimintaa. Sen tuominen myyntiin antaa myyjille mahdollisuuden keskittyä ihmisen työpanosta vaativiin tehtäviin, ja nopeuttaa toistuvien tehtävien tekemistä.


Lue lisää

Myynnin käyttöönotot

Käyttöönottojemme avulla saatte parhaan mahdollisen startin tuotteiden käyttöön ja opitte tehokkaita työskentelytapoja, joita hyödyntämällä saatte maksimaalisen hyödyn tuotteista. Asiantuntijoidemme tuki ja koulutus käyttöönotossa vähentää kitkaa uuteen järjestelmään siirryttäessä syntyvistä haasteista.

Käyttöönotoissa asetamme myynnin järjestelmät käyttövalmiuteen asiakkaan tarpeiden mukaan ja huolehdimme että kaikki toimii alussa sujuvasti. Autamme uusien ominaisuuksien hyödyntämisessä arjen toiminnassa, jolloin työnteon tuottavuus kasvaa ja siten tehostaa toimintaa.


Lue lisää

Myynnin-kayttoonotot-1200
Myyntidatan hyödyntäminen

Myyntidatan hyödyntäminen

Monipuolisen datan hyödyntäminen mahdollistaa myynnin kehittämisen tietoon perustuvin valinnoin. Dataohjautuva myynti mittaa jatkuvasti sekä markkinoinnin että myynnin tekemistä että toimien tuloksia, jolloin päästään parhaiten toimiviin ratkaisuihin. Datan avulla voidaan esimerkiksi myyntiprosessia tehostaa merkittävästi, kun data auttaa löytämään siinä piileviä ongelmia. Tuloksellisten toimien skaalaaminen parantaa työn tuottavuutta ja mahdollistaa myynnin kasvun.

Datan ja analytiikan tuominen myyntiin asiantuntijoidemme avulla tuo teille näkyviin entistä enemmän tietoa myyntiprosessinne tuloksellisuudesta. Myyntiprosessin eri vaiheista saatu data auttaa löytämään mahdolliset pullonkaulat, jolloin ne voidaan poistaa.


Lue lisää

Myynnin koulutus

Asiantuntijoidemme kattavan ja syvän osaamisen avulla koulutamme henkilökuntanne tarpeidenne mukaan Sales Hubin hyödyntämiseen myynnissä. Myynnin kokonaisvaltainen hallinta Sales Hubin avulla helpottaa myyntisuppilon hallintaa, jolloin myyjille jää enemmän aikaa varsinaiseen myyntityöhön ja asiakkuuksien hallintaan.

Sales Hubin käytöllä on mahdollista parantaa myynnin ja markkinoinnin yhteispeliä, kun tieto niiden välillä liikkuu saumattomasti. HubSpotin myyntiosion tärkein näkyvin osa on nimeltään “Deal Board”. Se on näkymä, jossa näkyy koko yrityksen myyntiputki yhdellä silmäyksellä. Deal Board mahdollistaa potentiaalisten asiakkuuksien ja diilien seurannan. Usein yksinkertaisuus on kaunista ja Deal Board osoittaa tämän todeksi.


Lue lisää

Myynnin koulutus
Myynnin-integraatiot-1200

Myynnin integraatiot

Myynnin integraatioilla saadaan tuotua esiin entistäkin enemmän dataa myynnin hyödynnettäväksi. Myyntiä tukevien järjestelmien ja datan lähteiden integroinnilla saavutetaan syvempää asiakasymmärrystä, jolloin asiakaskokemusta on myös helpompi hallita.

Toteutamme integraatiot varmalla osaamisella, jonka jälkeen pääsette nauttimaan järjestelmien saumattoman yhteistyön hedelmistä. Data ei katoa tai jää hakematta, vaan siirtyy haluttuun sijaintiin automaattisesti.


Lue lisää