<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu

Myyntidatan hyödyntäminen

Datan ja analytiikan avulla tietoa myyntiprosessin tuloksellisuudesta

Monipuolisen datan hyödyntäminen mahdollistaa myynnin kehittämisen tietoon perustuvin valinnoin. Dataohjautuva myynti mittaa jatkuvasti sekä markkinoinnin että myynnin tekemistä että toimien tuloksia, jolloin päästään parhaiten toimiviin ratkaisuihin. Datan avulla voidaan esimerkiksi myyntiprosessia tehostaa merkittävästi, kun data auttaa löytämään siinä piileviä ongelmia. Tuloksellisten toimien skaalaaminen parantaa työn tuottavuutta ja mahdollistaa myynnin kasvun.

Datan ja analytiikan tuominen myyntiin asiantuntijoidemme avulla tuo teille näkyviin entistä enemmän tietoa myyntiprosessinne tuloksellisuudesta. Myyntiprosessin eri vaiheista saatu data auttaa löytämään mahdolliset pullonkaulat, jolloin ne voidaan poistaa.

Dashboardit-datan-visualisointi

Dashboardit ja datan visualisointi

Dashboardien ja kuvaajien avulla suuret määrät dataa voidaan muuttaa helposti luettavaan ja ymmärrettävään muotoon. Datan analysoimiseksi se tulee pystyä muuttamaan muotoon jossa se on tulkittavissa eri mittarein, ja joiden kehitystä on mahdollista seurata eri ajankohtina. Dashboardien avulla saadaan nopeasti ja jatkuvasti selville yleiskuva tarkasteltavien toimintojen, sekä niiden mittarien suoriutumisesta. Dashboardeihin voidaan oman operatiivisen toiminnan mittareiden lisäksi tuoda muuta liiketoiminnalle olennaista dataa, jota halutaan seurata.


Lue lisää

Myyntidatalla johtaminen

Myynnin dataohjautuva johtaminen auttaa tehostamaan myyntiprosessin läpivientiä. Myynnin toimenpiteistä kerättävän datan avulla pystytään löytämään parhaita käytäntöjä yrityksen myyntiprosessiin, jolloin pystytään kehittämään toimintaa entistä tehokkaammaksi ja tuottavammaksi.


Lue lisää

Myyntidatalla-johtaminen