Puucompista SURF -  kehitämme yhdessä uusia myyntiliidejä verkosta

Puucompille Vipu on pitkäaikainen kumppani: yhteistyömme alkoi jo vuonna 2012 - ja jatkuu edelleen. Kumppanuus on avointa, molemmilla on yhteinen päämäärä - tuottaa Puucompille hyviä myyntiliidejä ja myyntiä. Puucompin strategia on muuttunut yhteistyömme aikana puusepänteollisuuden alihankkijasta arkkitehtien ideoiden mukaisten pintaratkaisujen toteuttajaksi ja suunnittelijoiden tekniseksi tueksi. SURF-konseptin alla tarjotaan nyt laajasti julkisivu- ja sisäverhous- ja terassituotteita palvelevalla otteella.

Olemme olleet Vipussa vahvasti suunnittelemassa ja toteuttamassa konseptin muutosta. Puucomp on yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka Suomessa on ottanut HubSpotin käyttöön. Markkinointi onkin lähes yksinomaan tapahtunut verkossa ja vuosien myötä yhä enemmän inbound-metodologian mukaisesti. Tulokset puhuvat puolestaan.

“Tänä päivänä oikeastaan kaikki uudet asiakkaat löytävät meidät verkosta”

Kari Hallman, toimitusjohtaja Oy Puucomp Ab

Tältä Puucomp Oy näytti verkossa yhteistyömme alkaessa:

puucomp-old-site

Kuva vanhasta verkkosivusta vuodelta 2012

 

“Tällainen muutos yrityksessä ei voi tapahtua pelkästään omalla voimalla. Tulokset Vipun kanssa toimiessa ovat olleet hyviä ja mitattavia.”

Kari Hallman, toimitusjohtaja Puucomp Oy

 

Kasvava yritys, jonka tuotanto pyörii kolmessa vuorossa

Tänä päivänä Puucomp Oy on kasvava yritys. Olemassa olevat ja uudet asiakkaat ovat kiinnostuneita laajasta tuotevalikoimasta, ja yrityksen palvelukonsepti tuo sille kilpailuetua. Markkinointi tapahtuu verkossa, ja yrityksen uudet myyntiliidit tulevat nyt käytännössä kokonaan verkon kautta.

Kun aloitimme yhteistyön vuoden 2012 lopulla, vain 11 % verkkoliikenteestä tuli orgaanisten hakujen puolelta ja 84 % maksetusta liikenteestä. Silloin kävijöitä oli houkuteltava verkkosivuille maksullisilla ilmoituksilla; näinhän on usein laita alkuvaiheessa. Tänä päivänä tilanne on päinvastainen: 61% liikenteestä tulee siitä kaikkein tavoiteltavimmasta sektorista eli orgaanisesta ja suorasta liikenteestä, 3 % maksetusta mainonnasta.

puucomp-visitor-report (1)-574428-edited  

 

TOFU: SURF on enemmän kuin Puucomp

Tuotevalikoiman laajentaminen ja uuden palvelukonseptin luominen ovat tapahtuneet viime vuosina. Kohderyhmiksi ovat valikoituneet arkkitehdit ja urakoitsijat. Tämä muutos on näkynyt myös verkkosivujen uudistuksissa, joita Vipu on ollut toteuttamassa. Viimeisin verkkosivu-uudistus toteutettiin vuoden 2018 keväällä, jolloin kaksi eri sivustoa yhdistettiin yhdeksi uudeksi SURF-sivustoksi (www.surfaces.fi).

Muutama kuva verkkosivuista matkan varrella.

surf-2 websites old

Uudet verkkosivut 2018new website puucomp

Koska tärkeä kohderyhmä on arkkitehdit, myös nettisivujen ulkoasulla on väliä. Uudet verkkosivut ovat saaneet positiivisen vastaanoton arkkitehtien parissa.

 

“Markkinatilanteen muutoksille emme voi mitään, mutta omaan asemaan markkinassa voimme aina vaikuttaa.”

MOFU: Myynnin kiihdyttäminen inbound-markkinoinnin avulla. Konversioprosentti kasvanut huimat 239%

Pelkkä verkkosivujen kävijämäärä ei ratkaise vielä kauppoja. Kun viestintä kohdennetaan yhdessä sovituille ostopersoonille ja sisällöntuotannolla tuetaan ostoprosessia suunnitelmallisesti ja säännöllisesti, saadaan myös konversiot nousemaan. Eli kävijöistä saadaan oikeasti liidejä, jotka osoittavat kiinnostuksensa tuotteita kohtaan. Puucompin konversioprosentti on viimeisen kolmen vuoden säännöllisen inbound-markkinointijakson aikana kasvanut huimat 239 %. Tämä tarkoittaa, että sisällön pitää oikeasti kiinnostaa sivuilla kävijöitä.

Opas kasvuyrityksen verkkosivu-uudistukseen

BOFU: Laadukkaat liidit kasvattavat myyntiä - myynnin ammattilainen säästää aikaa 

Liidien määrää tärkeämpää on niiden laatu. Puucompille tuotettujen inbound-liidien laadusta kertoo paljon se, että näistä liideistä solmittujen todellisten kauppojen määrä on tänä päivänä yli kymmenkertainen verrattuna vuoteen 2015. 

Analyysien pohjalta voimme sanoa, että inbound-toimenpiteiden vaikutus yrityksen tulokseen on ollut merkittävä. Toimenpiteillä on voitu osoittaa vaikutusta olleen peräti 47%:iin yrityksen tulovirrasta viimeisen neljän vuoden aikana. Ratkaisevan askeleen kaupan syntyyn tekee kuitenkin aina myyjä. Oikeanlaiset liidit säästävät hänen aikaansa ja auttavat myös palvelemaan asiakasta juuri häntä kiinnostavalla tavalla. Toteutunee luvut ovat huikeita ja todellisia. Yhteistyömme jatkuu edelleen.

 

Puucomp case- results

Miten Vipu auttoi Puucompia saavuttamaan tuloksia: 

1. Määritimme ostopersoonat

2. Suunnittelimme ostopersoonakohtaisia ostopolkuja

3. Jatkuva optimointi konversio%:n mukaan. 

4. Orgaanisen liikenteen kasvattaminen

5. Kampanjoiden integrointi CRM-järjestelmään

5. Olemassa olevien kontaktien nurturointi

6. Myynnin tuki HubSpotin käytössä ja liidien poiminnassa myynnin käyttöön.

7. Jatkuva analysointi ja jatkuva sisällöntuotanto

8. Jatkuva monipuolinen kumppanuus.

 

HubSpotista löytyy kaikki tarvittava
surf-logo-l.png

SURF Arkkitehtipalvelut

SURF - vaativatkin pintaratkaisut toteuttava asiantuntijasi

SURF toteuttaa vaativatkin pintaratkaisut asiantuntemuksella ja hyvässä yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa, koko rakennusprojektin ajan. 
SURF on OY Puucomp AB;n kokonaispalvelukonsepti. 

http://www.surfaces.fi/