Maksuton konsultointi

Digitaalinen markkinointi ja myynti

Tuota lisää myyntiä verkosta

Valitse oma tapasi tuottaa parempia myyntituloksia

Myynnin suurimmat haasteet liittyvät yleensä myynnin kasvattamiseen ja tuloksellisuuden parantamiseen. Tehokkain tapa parantaa myyntiliidien määrää, laatua sekä itse myyntiprosessia on digitaalisten työkalujen ja sisältöjen hyödyntäminen: nykyiset ja tulevat asiakkaasi hakevat joka tapauksessa tietoa verkosta.

Vipu- Marketing 2017 (2).jpg

Myynti tarvitsee jatkuvasti uusia liidejä

Myynnin merkittävin haaste on tavoittaa potentiaaliset asiakkaat oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Suunnitelmallinen verkkoläsnäolo on tehokkain tapa aloittaa kontaktin rakentaminen.

 

Haetko ratkaisua johonkin seuraavista ongelmista?

  • Tarvitset enemmän ostajaprofiilisi sopivia liidejä
  • Tarvitset säännöllisemmin ostajaprofiilisi sopivia liidejä
  • Haluat alentaa liidien hankintakustannuksia merkittävästi

Ratkaisu, jolla saat uusia liidejä

1. Aloita määrittelemällä kuinka monta uutta liidiä tarvitset ja missä ajassa. Tavoite ohjaa koko prosessia.

2. Valitse kohderyhmä ja määrittele mitkä asiat vaikuttavat siihen kuuluvien henkilöiden päätöksentekoon.

3. Harkitse miten vaikutat kohderyhmääsi verkossa. Valitse kiinnostavat teemat ja toimivat kanavat.

4. Suunnittele ja tuota riittävästi sellaista digitaalista sisältöä, jolla konvertoit verkkokävijät liideiksi. 

5. Aktivoi kohderyhmääsi konvertoitumaan (antamaan yhteystietonsa). Bloggaa, someta, lähetä sähköpostia. 

6. Vie näin konvertoituneet liidit myynnin käsittelyyn.

7. Arvioi saavutettuja tuloksia, paranna tarvittaessa prosessia ja jatka liidien keräämistä.

Myyvät verkkosivut käynnistävät ostokokemuksen

Tehokas ja tuloksellinen myyntityö alkaa asiakaslähtöisistä verkkosivuista.  Kohderyhmäsi hakevat verkosta tietoa ja vahvistusta ostopäätöstensä tueksi. Kiinnostava verkkosisältö vetää oikeat ihmiset puoleensa ja palvelee 24/7.

Verkkosivut ovat olennainen osa myyntiprosessia

B2B-sektorilla toimivien yritysten myyntiprosessit ovat tyypillisesti pitkiä ja monimutkaisia. Asiakasyrityksissä ostopäätökseen osallistuu tavalla tai toisella useita henkilöitä, ja he kaikki hakevat ostoprosessin aikana ratkaisuja tai vahvistusta mahdollisten myyjäyritysten verkkosivuilta.

Ostokokemuksen rakentaminen alkaa ja vahvistuu verkossa - jos verkkosivut on rakennettu palvelemaan kohderyhmien intressejä ja tukemaan ostopäätöksen syntymistä. Myyvät verkkosivut perustuvat sisältöön, joka kiinnostaa asiakasta ostoprosessin eri vaiheissa. Näin verkkosivuilla kävijät saadaan konvertoitumaan liideiksi ja liidit lämmitetyksi varsinaista myyntiä varten.

Asiakaslähtöiset verkkosivut tuottavat ja vahvistavat liidejä - ja ohjaavat samalla potentiaalista asiakasta ostamaan. Liideistä kertyvä digitaalinen tieto helpottaa myyntityötä olennaisesti.

Ratkaisu, jolla vahvistat ostohalukkuutta

1. Varmista että verkkosivusi palvelevat kohderyhmiäsi. Asiakaslähtöisyys ja käyttäjäystävällisyys ovat myyvien verkkosivujen lähtökohta.

2. Investoi uskottavaan verkkosivustoon ja tarjoa jatkuvasti uutta kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä. Näin keräät ja vahvistat uusia kontakteja - ja pidät nykyiset kiinnostuneina.

3. Keskity asiakasta ostoprosessin eri vaiheissa auttavaan sisältöön: uutta hyödyllistä tietoa tarjoava opas ladataan yhteystietoja vastaan, esitettä ei.

4. Tuota kohdistettua sisältöä, joka kiinnostaa ostopäätökseen osallistuvia päättäjäryhmiä. Esimerkiksi toimitusjohtaja on kiinnostunut eri asioista kuin tuotesuunnittelija.

5. Laajenna kontaktipintaa aktiivisella verkkoläsnäololla. Bloggaa, käytä sosiaalista mediaa ja levitä niiden kautta digitaalista materiaalia, jonka avulla keräät uusia liidejä.

6. Valitse verkkosivualusta (esimerkiksi HubSpot), joka mahdollistaa sivuston vaiheittaisen rakentamisen ja sisältää kaiken tarvittavan: asiakaslähtöisen designin, sisällön julkaisemisen, bloggaamisen ja somejaot, sähköpostiaktivoinnit, liiditietojen keräämisen ja siirtämisen myynnille sekä tulosten analysoinnin.

7. Seuraa verkkosivujesi myynnille tuottamia tuloksia faktojen (ei oletusten) perusteella. Tiedät miten voit tehokkaimmin parantaa tuloksia.  

 Lue lisää:

Myynnistä vastaava: kasvattavatko yrityksenne verkkosivut myyntiä?

Verkkosivujen käytettävyys - 3 perusasia

6 syytä miksi B2B-bloggaaminen kannattaa

verkkosivujen-kuntotarkistus

 

Myyntiprosessin digitaalinen hallinta tuo tuloksia

B2B-yrityksen myynnin ohjaaminen yhtenä kokonaisuutena parantaa tuloksia lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Tehokas myyntisuppilo perustuu asiakkaita aktivoivaan sisältöön sekä digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen.

Digitaalinen myyntisuppilo yhdistää myynnin ja markkinoinnin

Kun keskinkertainen suoritus ei riitä, koko varsinaista myyntitapahtumaa edeltävä prosessi on viilattava kuntoon yhtenä kokonaisuutena. Suunnitelmallisen toiminnan ja digitaalisten työkalujen avulla voit rakentaa koneiston joka tuottaa

  • Volyymia - säännöllisesti riittävän määrän ostajaprofiilisi sopivia liidejä
  • Kasvua - uusia kontakteja puoleensa vetävän ja asiakkaita sitouttavan verkkoläsnäolon
  • Ennustettavuutta - jatkuvasti päivittyvää digitaalista tietoa ostoprosessin eri vaiheissa olevien asiakkaiden määrästä ja laadusta
  • Varmuutta - digitaalisen tietokannan asiakkaiden yhteystiedoista, käyttäytymisestä ja muutoksista koko tiimin käyttöön
  • Tehokkuutta - koko myyntisuppilon hallinta auttaa keskittämään myynnin resurssit oikeisiin asiakkaisiin - tämä tehostaa myyjien ajankäyttöä ja parantaa klousausten todennäköisyyttä

Ratkaisu, jolla kiihdytät myynnin kasvuun 

1. Määrittele mihin asiakasryhmiin keskityt ja miten voit vaikuttaa heidän päätöksentekoonsa.

2. Rakenna potentiaalisia ja nykyisiä asiakkaitasi puhutteleva monipuolinen verkkoläsnäolo, ottaen huomioon kiinnostuksen kohteet ostoprosessin eri vaiheissa.

3. Vahvista asiakaskokemusta tuottamalla säännöllisesti konvertoitumisen aikaansaavaa verkkosisältöä ostoprosessin eri vaiheisiin (kytke myös muut markkinointitoimenpiteet mukaan verkkoläsnäoloon).

4. Käytä automaatiota liidien lämmittämiseen ja analysoi lämpimyyden astetta liidipisteytyksen avulla.

5. Siirrä riittävän lämpimät liidit digitaalisesti kertyneine käyttäytymistietoineen CRM:n kautta myynnin käsittelyyn.

6. Anna myynnin jatkaa sujuvasti verkossa alkanutta asiakaskokemusta ja keskittyä klousaamaan todennäköisimmät kaupat.

7. Ota myös nykyiset asiakkaat säännöllisen aktivoinnin kohteeksi, tavoitteena hyvän asiakaskokemuksen vahvistaminen ja lisämyynti.

8. Arvioi saavutettuja tuloksia, tee tarvittavat muutokset ja jatka myyntiprosessin hiomista.

 

Lue lisää: 

Kuusi vinkkiä, joilla B2B-myynti kohtaa asiakkaansa paremmin

Suunnittele ostoprosessi ostotavan mukaan

Mitä digitaalinen markkinointi ja myynti oikeasti vaatii? - Markkinoinnista vastaavan näkökulma