Verkkosivut ovat olennainen osa myyntiprosessia

B2B-sektorilla toimivien yritysten myyntiprosessit ovat tyypillisesti pitkiä ja monimutkaisia. Asiakasyrityksissä ostopäätökseen osallistuu tavalla tai toisella useita henkilöitä, ja he kaikki hakevat ostoprosessin aikana ratkaisuja tai vahvistusta mahdollisten myyjäyritysten verkkosivuilta.

Ostokokemuksen rakentaminen alkaa ja vahvistuu verkossa - jos verkkosivut on rakennettu palvelemaan kohderyhmien intressejä ja tukemaan ostopäätöksen syntymistä. Myyvät verkkosivut perustuvat sisältöön, joka kiinnostaa asiakasta ostoprosessin eri vaiheissa. Näin verkkosivuilla kävijät saadaan konvertoitumaan liideiksi ja liidit lämmitetyksi varsinaista myyntiä varten.

Asiakaslähtöiset verkkosivut tuottavat ja vahvistavat liidejä - ja ohjaavat samalla potentiaalista asiakasta ostamaan. Liideistä kertyvä digitaalinen tieto helpottaa myyntityötä olennaisesti.

Myyvät verkkosivut

Ratkaisu, jolla vahvistat ostohalukkuutta 

 1. Varmista että verkkosivusi palvelevat kohderyhmiäsi. Asiakaslähtöisyys ja käyttäjäystävällisyys ovat myyvien verkkosivujen lähtökohta.

 2. Investoi uskottavaan verkkosivustoon ja tarjoa jatkuvasti uutta kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä. Näin keräät ja vahvistat uusia kontakteja - ja pidät nykyiset kiinnostuneina.

 3. Keskity asiakasta ostoprosessin eri vaiheissa auttavaan sisältöön: uutta hyödyllistä tietoa tarjoava opas ladataan yhteystietoja vastaan, esitettä ei.

 4. Tuota kohdistettua sisältöä, joka kiinnostaa ostopäätökseen osallistuvia päättäjäryhmiä. Esimerkiksi toimitusjohtaja on kiinnostunut eri asioista kuin tuotesuunnittelija.

 5. Laajenna kontaktipintaa aktiivisella verkkoläsnäololla. Bloggaa, käytä sosiaalista mediaa ja levitä niiden kautta digitaalista materiaalia, jonka avulla keräät uusia liidejä.

 6. Valitse verkkosivualusta (esimerkiksi HubSpot), joka mahdollistaa sivuston vaiheittaisen rakentamisen ja sisältää kaiken tarvittavan: asiakaslähtöisen designin, sisällön julkaisemisen, bloggaamisen ja somejaot, sähköpostiaktivoinnit, liiditietojen keräämisen ja siirtämisen myynnille sekä tulosten analysoinnin.

 7. Seuraa verkkosivujesi myynnille tuottamia tuloksia faktojen (ei oletusten) perusteella. Tiedät miten voit tehokkaimmin parantaa tuloksia.  

verkkosivujen-kuntotarkistus

LATAA OPAS

Hyödynnä Vipun osaamista

 • Ymmärrämme miten verkkosivujen designilla, rakenteella ja sisällöllä rakennetaan hyvä asiakaskokemus, joka ohjaa B2B-asiakkaita kohti ostopäätöstä
 • Varmistamme tavoitteiden saavuttamisen tekemällä aluksi verkkosivujen määrittelyn yhdessä asiakkaan kanssa
 • Autamme valitsemaan sopivimman verkkosivualustan kustannustehokkuutta ajatellen (tarvittaessa yhdistämme uudet toiminnallisuudet nykyiseen verkkosivuratkaisuusi)
 • Rakennamme verkkosivut vaiheittain, jotta tuloksia aletaan saada mahdollisimman pian - ensimmäinen julkaisukelpoinen versio valmistuu keskimäärin 6-8 viikossa
 • Koko verkkosivutiimimme tekeminen perustuu asiakkaamme myynnin lisäämiseen
 • Varmistamme koko tiimimme osaamisen vuosittain päivitettävillä sertifioinneilla (HubSpot) 

Pyydä maksuton konsultointi myyvien verkkosivujen toteutuksesta!    

Web fact.png