<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kitkatonta myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua

Mikä on HubSpot?

hubspot-logo

HubSpot on kasvun asialla

HubSpot on yritys, jonka missiona on saada yritykset kasvamaan fiksusti.

Se on kehittänyt nimeään kantavan markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tietojärjestelmän, joka tehostaa näiden toimintojen yhteistyötä merkittävästi. Järjestelmä tarjoaa kaikki keskeiset työkalut saumattoman asiakaskokemuksen rakentamiseksi ja ostajan matkan tehostamiseksi liidistä pitkäaikaiseksi asiakkaaksi.

 

HubSpot yrityksenä

Brian Halligan ja Dharmesh Shah valmistuivat MIT-yliopistosta 2004 ja huomasivat, että ostaminen on internetin aikakaudella muuttunut, mutta myynti ja markkinointi eivät niinkään. Asiakkaat eivät enää halunneet häiritseviä myyntipuheluita asioista joita eivät tarvitse. Sen sijaan asiakkaat etsivät itse internetistä haluamansa tiedot. Toisaalta asiakkaat haluavat edelleenkin, että heitä autetaan. Tähän havaintoon perustuu koko inbound-markkinoinnin metodologia ja tätä tukemaan kehitetyn HubSpot-järjestelmän kehitystyö; houkuttelemiseen, ilahduttamiseen ja sitouttamiseen asiakkalle merkityksellisten sisältöjen avulla.

 

HubSpot perustettiin 2006 Cambridgessä, Massachusettsissa (USA) ja sillä on nykyään toimistot myös kahdeksassa kaupungissa ympäri maailman. HubSpot on listautunut pörssiin 2014 New Yorkissa (NYSE). HubSpot-yrityksessä työskentelee globaalisti 3200 henkilöä ja sillä on lähes 70 000 asiakasyritystä.


HubSpot on yrityksenä inbound-markkinoinnin ja -myynnin kehittäjä ja edelläkävijä. Se kehittää aktiivisesti tietojärjestelmän ohella myös asiakaslähtöisyyteen pohjautuvaa inbound-menetelmää sekä tarjoaa runsaasti erilaisia sisältöjä erilaisista näkökulmista ja rooleista. HubSpotin tarjooma ja sisällöt muodostavatkin ekosysteemin, josta löytyy materiaalia, oppia ja ideoita todella kattavasti paremman markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun toteuttamiseksi.

 

HubSpotin tehtävänä on mahdollistaa yrityksille asiakaskeskeinen toiminta siihen tarkoitukseen kehitetyn tietojärjestelmän avulla. Asiakaskeskeisen toimintamallin omaksuvat yritykset voivat kasvattaa omaa liiketoimintaa fiksusti, ilman tuputtavaa myyntiä, kylmäsoittoja tai ostettuja kontaktilistoja. 

 

HubSpot Academy


HubSpot-yritys elää itse kuten opettaa ja tarjoaa maksuttomasti kaikkien käyttöön laajan inbound-koulutuspankin, HubSpot Academyn.

Kursseja löytyy niin markkinoijille kuin myyjillekin, mutta myös asiakaspalvelun, designin ja koodareiden avuksi löytyy paljon sisältöä.

HubSpot-käyttäjien ja inbound-markkinoijien kannattaa ehdottomasti suorittaa sertifikaatteja ja muita kursseja HubSpot Academyssä. Se auttaa ymmärtämään inbound-metodologiaa ja soveltamaan oppeja omassa tehtävässä.

 

Inbound-markkinointi


Inbound-markkinointi perustuu tärkeimpien asiakaskohderyhmien tunnistamiseen ja sisältöjen rakentamiseen heidän näkökulmastaan relevanteista kysymyksistä. Tätä kutsutaan asiakaslähtöisyydeksi. Olemme tottuneet suomentamaan inbound-markkinointi sanaparin muotoon verkkoliidimarkkinointi.

 

Usein inbound-markkinointi käynnistetään ostajapersoonatyöpajalla, jossa tutkitaan mitä ovat tyypillisiä haasteita ja kysymyksiä tärkeimpien kohderyhmien roolissa esiintyy suhteessa tarjottavaan tuotteeseen tai palveluun. Asiakkaan paremmasta ymmärryksestä lähdetään rakentamaan avainsanoja ja teemoja, joita käytetään hyödyksi sekä verkkosivujen rakentamisessa, hakukoneoptimoinnissa ja -markkinoinnissa, blogeissa ja kaikissa muissakin sisällöissä.
Ostajapersoonien määritteleminen on erittäin keskeinen alkuvaihe inbound-markkinointiin siirryttäessä ja ilman sitä sisällöt saattavat luisua yrityskeskeiseen näkökulmaan.


Vertailun vuoksi, tuote- tai yrityslähtöistä sisällöissä keskitytään kuvailemaan kuinka hienoja ominaisuuksia tuotteissasi on tai kuinka asiantuntevia ihmisiä yrityksessäsi työskentelee. Asiakaslähtöinen sisältö sen sijaan lähtee liikkeelle asiakkaan haasteesta, kysymyksestä tai tarpeesta.

Inbound-markkinoinnin hienous piilee vapaaehtoisuudessa. Kun yritys onnistuu puhuttelemaan juuri oikeita henkilöitä juuri oikeilla sisällöillä, antaa verkkosivuvierailija mielellään yhteystietonsa vastineeksi itselleen tärkeästä sisällöstä. Näin saatua liidiä voidaan kuljettaa eteenpäin ostajan matkalla, hänen suostumuksellaan, tarjoamalla jälleen lisää sisältöjä, jotka vievät häntä hienovaraisesti kohti myynnin kontaktointia. Liidi voi milloin tahansa ilmoittaa, että ei ole kiinnostunut aiheesta ja voi poistua viestintäketjusta.


Metodologia hyödyntää lähes kaikkia digimarkkinoinnin menetelmiä hakukoneoptimoinnista sosiaaliseen mediaan ja tarjoaa systemaattisen lähestymistavan halutunlaisten verkkosivukävijöiden lisäämiseksi, liidien konvertoimiseksi ja jalostamiseksi myynnille.


HubSpot on inbound-markkinoinnin ja -myynnin kehittäjä ja edelläkävijä. Pohjoismaat ovat markkinointiautomaatio käyttöönotossa edelläkävijöitä ja HubSpot-järjestelmän markkinointiautomaation markkinaosuus on merkittävä Suomessa.

 

Se kehittää aktiivisesti tietojärjestelmän ohella myös asiakaslähtöisyyteen pohjautuvaa inbound-menetelmää sekä tarjoaa runsaasti erilaisia sisältöjä erilaisista näkökulmista ja rooleista.

vauhtipyora 1

Vauhtipyörä eli Flywheel

HubSpot on tunnistanut kasvua tavoittelevien yritysten tarpeen voittavan asiakaskokemuksen rakentamiseen. Ei riitä, että yritys saa uusia liidejä ja asiakkaita, vaan kestävimmän liiketoiminnan mahdollistaa hyvä asiakaspysyvyys. Tästä syystä vauhtipyörä, eli Flywheel havainnollistaa asiakaslähtöisen toimintatavan mallia. Siinä asiakas on kaiken keskiössä ja mitä jouhevammin yrityksen prosessit toimivat, sen tyytyväisempi asiakas  on. Käytännössä tämä tarkoittaa kitkatonta asiakaspalvelua, ilahduttavia sisältöjä ja asiantuntevaa myyntiä. 

Aloita kasvutarinasi HubSpotin avulla

Haluatko tietää lisää miten HubSpot-järjestelmä voisi tehostaa yrityksesi myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua? Varaa aika kalenteristani ja keskustellaan tavoitteistasi.

Varaa aika tästä