<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Yhteinen järjestelmä ja tilannekuva

Palvelut johdolle

palvelut johdolle 2

Reaaliaikainen analytiikka nopeuttaa päätöksentekoa

Siiloutuneet toimintatavat ja erilliset myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tietojärjestelmät hidastavat työtä ja estävät yrityksen johtoa muodostamasta ajantasaista tilannekuvaa. Hidasteet eivät ainoastaan syö yrityksesi suorituskykyä ja katetta, vaan aiheuttavat myös henkilöstössä turhautumista. Noidankehä on valmis.

HubSpot tarjoaa johdolle mahdollisuuden johtaa tiedolla ja puuttua ajoissa pulmiin, jotka vaativat korjausliikkeitä.

Lisää yrityksesi myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun suorituskykyä

HubSpot-järjestelmä mahdollistaa saumattoman yhteistyön myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun välillä. Se tarjoaa kaikille toiminnoille yhteisen näkymän, tavoitteet ja tehokkaat työkalut. 

 

Se lisää työtehoa, tiedonkulkua ja mahdollistaa asioita, joita erillisillä järjestelmillä työskennellessä ei pysty saavuttamaan.

 

Liiketoimintajohdolle HubSpot-järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan markkinoinnista ja myynnistä. Se näyttää aukottomasti missä on onnistuttu ja missä mahdolliset pullonkaulat ovat. Reaaliaikaisia raportointi- ja analytiikkanäkymiä on käytettävissä useita ja niitä voidaan tarvittaessa räätälöidä yrityksen tarpeen mukaisesti tai integroida yrityksen muihin järjestelmiin. 

Automaatio järkeistää prosesseja

Yrityksen suorituskyvyn pullonkauloja ovat tyypillisesti suuret työmäärät ja puutteet tiedonkulussa. Hyödyntämällä automaatiota myynnin ja markkinoinnin prosesseissa sujuvoitat työtä ja teet tulosta.

Seuraa tavoitteisiin pääsyä reaaliajassa ja johda datalla

Miksi odottaisit kuukausiraporttia, kun voit nähdä esimerkiksi myyntitavoitteiden kehittymisen reaaliajassa? Myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun analytiikka näyttää ajoissa pullonkaulat.

Tarjoa henkilöstölle työkalut, joilla tulosta syntyy

HubSpot-järjestelmässä on paljon myynti-, markkinointi- ja asiakaspalvelutyötä helpottavia toiminnallisuuksia. Yhteinen järjestelmä mahdollistaa paljon asioita, joita lähes mahdotonta saada aikaan erillisillä järjestelmillä toimittaessa. HubSpot lisää keinovalikoimaa, tehokkuutta ja osumatarkkuutta.

Tarvitset nämä

HubSpot on järjestelmä joka kasvaa yrityksesi mukana. Useimmat asiakkaamme ottavat aloittavat jollakin osiolla ja käyttöä laajennetaan myöhemmin, kun organisaatio on oppinut hyödyntämään HubSpotin mahdollisuuksia pala kerrallaan.

Johda fiksummin

Palvelumme yritysten johdolle

HubSpot-käyttöönotto

HubSpotin käyttöönotto, asetukset, käyttäjien ja käyttöoikeuksien määrittely. Perehdytys avainhenkilöille.

Johdon sparraus

Myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun automaation mahdollisuudet liiketoiminnan tehostamisessa.

Tiedolla johtaminen

Liiketoiminnalle merkittävien avainlukujen määrittely sekä reaaliaikaisestii päivittyvän raportoinnin rakentaminen.

Integraatiot

Integroimme yrityksesi muut järjestelmät HubSpot CRM-järjestelmään.

Automaation sisäänajo

Tehostamme myynnin ja markkinoinnin työskentelyä automaattisilla työnkuluilla HubSpot-järjestelmässä.

Markkinoinnin ulkoistaminen

Vivun asiantuntija työskentelee markkinointipäällikön tehtävissä yrityksessäsi.

Vivun palvelupaketit

Projektit (käyttöönotto, verkkosivut)
Jatkuvat palvelut (esim. markkinointi, sisällöntuotanto)
Ulkoistaminen (Vivun asiantuntija työskentelee tiloissanne sopimuksen mukaan)
Tuntihinnoiteltu HubSpot-asiantuntijatyö pieniin toimeksiantoihin
Aloita kasvutarinasi HubSpotin avulla

Haluatko tietää lisää miten HubSpot-järjestelmä voisi tehostaa yrityksesi myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua? Varaa aika kalenteristani ja keskustellaan tavoitteistasi.

Varaa aika tästä