Valitse markkinoinnin mittaamiseen keskittyvä analytiikka

Miksi - Paranna liidien generointia jatkuvasti

Kilpailu verkkonäkyvyydestä ja asiakkaiden suosiosta muuttaa jatkuvasti muotoaan. Siksi hyvinkin toteutetun verkkoläsnäolon ja asiakaskokemuksen toimivuus täytyy jatkuvasti varmistaa ja todentaa faktojen perusteella. HubSpotin ja Vipun analytiikkapalvelu tarjoaa tietoa, jonka avulla asiakasymmärrys kasvaa ja markkinointia pystytään ohjaamaan oikeaan suuntaan.

Miten - Faktoihin ja analyysiin perustuen

HubSpot tuottaa paljon tietoa sekä liideistä että erilaisten sisältöjen tuloksellisuudesta. Vipu auttaa valitsemaan liiketoiminnan kannalta olennaiset mittarit, seuraa ja analysoi tuloksia ja tuottaa materiaalista selkeän yhteenvedon suosituksineen. 

Mitä - Perustellut toimenpiteet tulosten parantamiseksi

Vipun kokoama  analytiikkaraportti keskittyy liiketoiminnan kasvun kannalta olennaisiin seikkoihin: konkreettinen data ja sen merkitys esitetään selkeästi ja lisäarvo syntyy perustelluista, kokemukseen nojaavista toimenpidesuosituksista.

 

Lue lisää: Inbound vauhdittaa Honkarakenteen globaalia kasvua: +305% liidejä

FI-honka3.jpg

 

Case Honka: +305% liidejä