Aloita inbound-markkinointi
– kerää tietoa

Tee verkkosivuilla kävijöistä kontakteja ja liidejä

Inbound-markkinointi auttaa asiakasta
löytämään ratkaisuja

B2B-sektorilla toimivien yritysten myyntiprosessit ovat tyypillisesti pitkiä ja monimutkaisia. Asiakasyrityksissä ostopäätökseen osallistuu tavalla tai toisella useita henkilöitä, ja he hakevat ongelmiinsa ratkaisuja verkkosivuilta sekä muista digitaalisista kanavista. Näin he yleensä päätyvät myös ratkaisuja tarjoavien myyjäyritysten verkkosivuille.

Ostokokemuksen rakentaminen alkaa ja vahvistuu verkossa – jos verkkosivut ja niiden sisällöt on rakennettu palvelemaan kohderyhmien intressejä ja tukemaan ostopäätöksen syntymistä. Myyvä verkkoläsnäolo perustuu sisältöön, joka kiinnostaa asiakasta ostoprosessin eri vaiheissa. Asiakaslähtöisen sisällön avulla kävijää palvellaan ja kuljetetaan eteenpäin ostoprosessissa, ja potentiaaliset asiakkaat konvertoituvat itse myynnille sopiviksi liideiksi.

Inbound-markkinointi perustuu siihen, että asiakaslähtöiset verkkosivut tuottavat ja lämmittävät liidejä – ja ohjaavat samalla potentiaalista asiakasta ostamaan. Nykyään verkkosivujen sisältöä voidaan personoida tunnistetun asiakastyypin ja ostoprosessin vaiheen mukaisesti (smart content). Liideistä kertyvä digitaalinen tieto helpottaa myyntityötä olennaisesti. 

Inbound tuottolaskuri

New call-to-action