Valitse asiakaslähtöisen markkinointiviestinnän ammattilainen. 

Miksi - Luo asiakaskokemukselle vankka perusta

Hyvä ja jatkuva digitaalinen asiakaskokemus on liidien luomisen perusta. Sen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallista ja systemaattista verkkoviestintää, joka lähtee asiakkaan ymmärtämisestä. Vipu on erikoistunut viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen asiakkaan ostopolun eri vaiheissa.

Miten - Yhdessä asiakkaan ja myynnin eduksi

Määrittelemme ensin yhdessä ne asiakkaat eli ostopersoonat, joita yrityksesi haluaa puhutella sekä sen, minkälaiset viestit saavat heidät etenemään ostopolulla. Näin pystymme suunnittelemaan mitä eri ostopersoonille viestitään ostopolun eri vaiheissa sekä miten, milloin ja missä kanavissa viestit toteutetaan.

Mitä - Liidigenerointiin keskittyvä viestintäsuunnitelma

Vipun tekemä viestintäsuunnitelma ohjaa monipuolisen verkkosisällön tuottamista asiakkaiden ostopolkujen eri vaiheisiin.  Suunnitelma aikatauluinen voidaan viedä HubSpotiin, jolloin mm.  tehtävien sisältöjen hakusanaoptimointi on helpompi hallita.

 

 Honkarakenteen Suomen markkinointipäällikkö Joonas Rantala kuvaa muutosta ja omia näkemyksiään:

 
 
 
 
 
0:59
 
 
 
0:59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wistia video thumbnail - Honka Inbound Growth
0:57
 

Thanks for reporting a problem. We'll attach technical data about this session to help us figure out the issue. Which of these best describes the problem?

Any other details or context?

Cancel
message
 
 
 
 
 
 
 

 

tilaa HubSpot Tänään -uutiskirje