Valitse kokenut liidien generoinnin toteuttaja.

 

Miksi - Luo tehokkaasti uusia liidejä

Uusien liidien tehokas luominen edellyttää suunnittelua ja tulevien asiakkaiden systemaattista aktivoimista. HubSpot sekä Vipun asiantuntemus liidigeneroinnissa ja markkinoinnin automaatiossa mahdollistavat myynnille ketterän ja tuloshakuisen kasvun.

Miten - Ostopersoonat ja liidipolut määritellen

Liidipolkujen ja automatiikan suunnittelu lähtee kohderyhmien eli ostopersoonien ja heidän ostamistapojensa määrittelystä. Tätä tietoa hyväksi käyttäen rakennetaan sisällöt ja aktivoinnit, joiden avulla asiakas tunnistetaan ja jotka ohjaavat asiakasta ostopolulla eteenpäin.

Mitä - Liidien suunnitelmallinen vahvistaminen 

Vipu rakentaa kanssasi vahvaa ja aktivoivaa verkkoläsnäoloa monissa eri kanavissa. Kontaktien antamien tietojen perusteella hänelle tarjotaan juuri häntä kiinnostavaa aineistoa, kunnes hän on  sovittujen kriteerien mukaan valmis keskustelemaan myynnin kanssa.

 
New Call-to-action
Case Honka: +305% liidejä