<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Johda datalla, älä mutulla

Tiedolla johtaminen

tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen

Kaikessa liiketoiminnassa syntyy paljon dataa, mutta usein se ei ole käyttökelpoisessa muodossa johtamisen näkökulmasta. Esimerkiksi myynnillä on CRM-järjestelmä, jossa on asiakas- ja myyntitiedot, asiakaspalvelussa oma asiakaspalvelu- tai palautejärjestelmä ja markkinoinnilla puolestaan runsaasti verkkosivu-, some- ja uutiskirjeanalytiikkaa. 

Vipu tunnistaa yrityksesi datamassasta liiketoiminnan tärkeimmät avainluvut.

Datan hyödyntäminen päätöksenteossa

Resurssoi tiedon kerääminen.
Sovi yhtenäiset tavat kerätä tietoa.
Hyödynnä HubSpotin analytiikkaa tai ota käyttöön kolmannen osapuolen tarjoama Dashboard.
Rakenna automaattisesti päivittyviä raportteja, joihin on koottu kaikki myynnin ja markkinoinnin data yhteen näkymään.

Kaikille toiminnoille omien suoritus- ja tulosmittareiden rakentaminen on mielekästä heidän omasta näkökulmastaan. Kuitenkin tiedolla johtaminen edellyttää tietojen yhdistämistä yrityksen kannalta merkitykselliseksi kokonaisuudeksi ja mittareiksi, joiden avulla voi tehdä päätöksiä.

JOHDA DATALLA, ÄLÄ MUTULLA

Johtamisessa arvailun aika on ohi. Data kertoo, missä on onnistuttu ja missä on parantamisen varaa.

Lue lisää datalla johtamisesta

Vivun palvelut tiedolla johtamiseen

  • Autamme asiakkaitamme määrittelemään ja jäsentelemään liiketoiminnan kannalta tärkeimmät tiedot ja avainluvut (Key Performance Indicator KPI).
  • Luomme näistä tavoitteista johdetun analytiikan
  • Automaattisesti päivittyvä raportti ja analytiikka on käytettävissä 24/7

Moderni järjestelmä kerää tietoa systemaattisesti

HubSpot-järjestelmä on rakennettu myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun yhteiseksi työkaluksi, jonka sisällä tieto kulkee saumattomasti. HubSpot tarjoaa täysin integroidun ratkaisun esimerkiksi asiakkuuden hankintahinnan, asiakkuuden elinkaaren arvon ja ROI:n analysointiin.

 

HubSpot tukee mainiosti markkinoinnin ja myynnin integroitumista saman tapahtumaketjun molempiin päihin; sellaisten liidien generoimiseen, jotka muuttuvat kaupoiksi. Lisäksi mahdollisuus ottaa mukaan asiakaspalvelu, auttaa yritystä pitämään huolta asiakkaista ja parantaa asiakaspysyvyyttä.

Aloita kasvutarinasi HubSpotin avulla

Haluatko tietää lisää miten HubSpot-järjestelmä voisi tehostaa yrityksesi myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua? Varaa aika kalenteristani ja keskustellaan tavoitteistasi.

Varaa aika tästä
GET IN TOUCH WITH US

Accelerate your digital marketing endeavours and sales all in one place

Varaa aika tästä