Inbound tuottolaskuri Maksuton konsultointi

Sanasto: Inbound-markkinointi

Kirjoittanut Vipu International - 19 maaliskuuta, 2017

Inbound-markkinointi tarkoittaa markkinoinnin toimintamalliia, jossa toivotunlaiselle asiakkaalle laaditaan häntä kiinnostavaa sisältöä, jonka pariin hän itse hakeutuu esimerkiksi hakukoneen kautta. Inbound-markkinointia voidaan kutsua myös houkuttelumarkkinoinniksi tai verkkoliidimarkkinoinniksi. Vastaanottajalle tarjottavat aineistot annetaan hänen käyttöönsä sähköpostiosoitetta ja muita yhteystietoja vastaan. Tätä kutsutaan konversioksi, jossa verkkosivukävijä muuttuu liidiksi. Inbound-markkinointiin kuuluu liidien kerääminen ja niiden kasvattaminen asiakkuuksiksi markkinoinnin automaation avulla. Termiä on käytetty nyt useamman vuoden ajan eri tahojen toimesta kovin monella lailla. Osana Sanasto-sarjaamme, haluan avata logiikkaa, jolla Vipu käsittelee tätä termiä, sekä miksi juuri näin.

1. Kenelle Inbound-markkinointi on merkittävää:

Inbound-markkinoinnilla on suuri merkitys yrityksen markkinoinnille, myynnille, sekä strategiselle päätöksenteolle. Kun toimintamallia otetaan käyttöön, mukana on laaja-alaisesti myös usein viestintä ja teknisen ratkaisun näkökulmasta IT. Merkittävintä Inbound-markkinointi on kuitenkin loppupelissä vastaanottajalle, eli yrityksen asiakkaille, jotka saavat arvokasta sisältöä päätöksentekonsa tueksi.

 

2. Miten Inbound-markkinointi määritellään:

Sanoilla Inbound-markkinointi viitataan modernin markkinoinnin malliin, jossa toimenpiteet kohdistetaan yksittäisen henkilön ostopäätöksen vaiheisiin. Lähtökohtaisesti markkinoinnista tehdään siis niin arvokasta ja mielenkiintoista, että vastaanottaja haluaa olla sitä vastaanottamassa. Inbound-markkinointi on rakennettu vastaanottajan näkökulmasta, ei tuottajan.

 

Inbound-markkinoinnin 4 tärkeintä vaihetta voidaan kuvata seuraavasti:

inbound-markkinointi.png

 

1. Houkuttele - Attract

Luo sisältöä, joka kiinnostaa kohdeyleisöäsi ja saa heidät vierailemaan yrityksesi käyttämässä online-kanavassa, kuten verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

 

2. Konvertoi - Convert

Riittävän arvokasta sisältöä vastaan voit pyytää vastaanottajalta hänen omia tietojaan aineistojen latausta vastaan. Tällaista materiaalia voivat olla esimerkiksi vastaanottajan alaan liittyviä raportteja tai esimerkkejä toimivista toimintamalleista.

 

3. Klousaa - Close

Kun olet saanut käyttöösi riittävän määrän tietoa tietystä liidistä, ja kun vastaanottaja on osoittanut riittävän määrän mielenkiintoa yrityksesi aiheita kohtaan, myynti voi työstää lämmitetyn liidin klousaukseen.

 

4. Ilahduta - Delight

Ei pidä unohtaa, että kun kauppa on tehty, markkinointia on syytä jatkaa aloitetun suhteen ylläpitämiseksi.

“Lataukset loivat liidikoneen!”

--Tarja Vilmi, Presto Paloturvallisuus, Vivun asiakas.

 

3. Miten muutoin Inbound-markkinointi voidaan käsittää:

Inbound-markkinointi on pitkälti HubSpot:n määrittelemä toimintamalli, jossa on samanlaisuuksia myös kilpailevien ajatusmallien kanssa. Tärkeintä on pitää mielessä, että Inbound-markkinointi on rakennettu vastaanottajan ehdoilla. Se vaatii usein teknisen toteutuksen taustalle ja uuden toimintatavan yritykselle, mutta Inbound-markkinointi on markkinoinnin toimintamalli, ei tekninen suoritus.

Inbound-markkinoinnin hyödyntäminen vaatii "PULL"-tyylistä, kiinnostavaa sisältöä. "PUSH"-tyylisellä markkinoinnilla on ehdottomasti arvoa ja paikkansa modernissa markkinoinnissa, eikä näiden ajatusten tarvitse olla toisiaan vastaan, vaan toisiaan tukemassa.

Vipun Sanasto-sarja

Sanasto-sarja käsittelee monia markkinoinnin sekä myynnin termejä, joita vilisee nykyisessä online-pelikentässä – usein eri ihmisille erilaisilla merkityksillä.

Kattava kokonaiskuva syntyy vain lähestymällä aiheita useammasta näkökulmasta. Kun haluat tietää lisää miten hyödynnät näitä konsepteja töissäsi, suosittelemme lukemaan Ideoitamme sekä tutustumaan Vipun HubSpot-palveluihin, jossa termit kääntyvät käytännön toimenpiteiksi

 

New Call-to-action

SHARE THIS STORY | |