Inbound tuottolaskuri Maksuton konsultointi

Sanasto: Inbound-myynti

Kirjoittanut Vipu International - 19 maaliskuuta, 2017

Termi Inbound-myynti viittaa ennen kaikkea modernin myynnin malliin, jossa hyödynnetään tietoja uudella tavalla, sekä tarjotaan ostajalle lisäarvoa jo myyntiprosessin aikana. Termiä on käytetty nyt useamman vuoden ajan eri tahojen toimesta kovin monella lailla. Osana Sanasto-sarjaamme, haluan avata logiikkaa, jolla Vipu käsittelee tätä termiä, sekä miksi juuri näin.

1. Kenelle "Inbound-myynti" on merkittävää:

Inbound-myynnin suurin merkitys on yrityksen johdolle, myynnin johdolle sekä myyjille. Yrityksen johto saa selkeän modernin myymisen mallin tuomat hyödyt käyttöönsä, sekä kanavan jolla saatetaan yhteen markkinointia ja myyntiä samojen tavoitteiden pariin. Myynnin johto saa helpotusta myyjien johtamiseen sekä tulosten saavuttamiseen. Yksittäinen myyjä hyötyy erityisesti keinovalikoimasta sekä helpotusta päivittäiseen tekemiseen, kun myynti muuttuu ostajan persoonalliseksi auttamiseksi.

2. Miten "Inbound-myynti" määritellään:

Sanoilla Inbound-myynti viitataan modernin myynnin malliin, jossa autetaan ja luodaan ostajalle arvoa. Avain on vastata tiettyyn tarpeeseen tarkoilla tiedoilla. Inbound-myymisen kaksi perustason filosofiaa ovat:

  • Inbound-myynnin tiimit rakentavat koko myyntistrategiansa ostajan, ei myyjän, näkökulmasta.
  • Inbound-myynnissä myyjät personoivat koko myyntiprosessin ostajan kontekstille sopivaan muotoon.

Inbound-myynti koostuu neljästä myyntiprosessin vaiheesta:

Vipu Inbound Offering Template - 2015.png

 

1. Tunnista - Identify

Priorisoi myyntityösi ostajiin, jotka ovat valmiiksi aktiivisesti käynnistäneet ostoprosessinsa. Käytä kaikki keinot mahdollisuuksien tunnistamiseen, jotta aikasi käytetään liideihin jotka ovat potentiaalisia sinun tarjoamien palveluiden ja tuotteiden ostajia.

 

2. Kohtaa - Connect

Aloita keskustelu personoidulla viestinnällä, joka kohtaa ostajan juuri hänen kontekstissaan. Rakenna suhde ostajaan osoittamalla aitoa mielenkiintoa heidän tilanteeseensa ja heidän auttamiseensa - riippumatta ovatko he ostamassa juuri nyt ja juuri sinulta.

 

3. Tutki - Explore

Kun liidi osoittaa mielenkiintoa, siirry asenteeltasi ja toiminnaltasi tutkimukselliseen toimintaan. Vahvista molemminpuolista mielenkiintoa löytääksesi ostajan todelliset avuntarpeet ja mahdolliset ratkaisumallit heidän tilanteeseensa. 

 

4. Neuvonanto - Advise

Kun olet varmistanut, että ymmärrät ostajan tilanteen, auta heitä löytämään ratkaisu heidän tilanteeseensa. Käytä tätä ymmärrystä apunasi, kun rakennat personoidun ratkaisuesityksen ostajan tilanteeseen.

Inbound-myynnissä vasta, kun jokainen lämmin liidi on käsitelty, myynti edes harkitsee kylmien liidien tavoittelua.

 

3. Miten muutoin "Inbound-myynti" voidaan käsittää:

Inbound-markkinointi ja Inbound-myynti ovat hyvin lähellä toisiaan siinä, että ne on rakennettu ostajan näkökulmasta. Niissä on siitä johtuen (tarkoituksella) päällekkäisiä osia, jotka helpottavat myös myynnin ja markkinoinnin yhteispeliä. Kun molemmat osapuolet ovat ajamassa ostajan asiaa, kaikki osapuolet hyötyvät.

Inbound-myynti seuraa osittain vanhoja viisauksia, mutta tuo mukanaan erityisesti uutta keinovalikoiman, asenteen ja lopullisen tavoitteen osalta. "Myynti" on muuttunut auttamiseksi, eikä kylmiin liideihin kannata enää käyttää aikaa.

Inbound-myynnissä vastaanottaja kiittää.

Lataa opas

 

Vipun Sanasto-sarja

Sanasto-sarja käsittelee monia markkinoinnin sekä myynnin termejä, joita vilisee nykyisessä online-pelikentässä – usein eri ihmisille erilaisilla merkityksillä.

Kattava kokonaiskuva syntyy vain lähestymällä aiheita useammasta näkökulmasta. Kun haluat tietää lisää miten hyödynnät näitä konsepteja töissäsi, suosittelemme lukemaan Ideoitamme sekä tutustumaan Vipun HubSpot-palveluihin, jossa termit kääntyvät käytännön toimenpiteiksi.

SHARE THIS STORY | |