Inbound tuottolaskuri Maksuton konsultointi

Sanasto: Markkinoinnin automaatio

Kirjoittanut Vipu International - 13 maaliskuuta, 2017

Termi markkinoinnin automaatio viittaa ennen kaikkea rutiininomaisten verkossa tapahtuvien markkinointitoimien automatisointia. Termiä on käytetty nyt useamman vuoden ajan eri tahojen toimesta kovin monella lailla. Osana Sanasto-sarjaamme, haluan avata logiikkaa, jolla Vipu käsittelee tätä termiä, sekä miksi juuri näin.

 

1. Kenelle "markkinoinnin automaatio" on merkittävää:

Markkinoinnin automaatiota hyödyntää erityisesti markkinointi, viestintä sekä mahdollisesti prospektoinnista vastaava taho kuten asiakaspalvelu tai puhelinmyynti. 

Markkinointiautomaatioteknologian valitsemisessa on hyvin tyypillisesti mukana ITC-johto, sekä riippuen organisaatiosta myös yritystoiminnan kehityksestä vastaava johto.

 

2. Miten "markkinoinnin automaatio" määritellään:

Sanoilla Markkinoinnin Automaatio viitataan online-markkinoinnin osien automatisointiin siten, että lopputuloksena on mitattavissa olevia tuloksia bisnekseen.

Tyypillisimmissä tapauksissa näitä toimenpiteitä ja osia ovat mm:

  • Henkilökohtaiset markkinointisähköpostit
  • Henkilökohtaisesti kohdistetut aktivoinnit verkkosivuilla
  • Ladattavia aineistoja vastaan vastaanottajan yhteystietojen keruu
  • Online-markkinoinnin avulla kerättyjen henkilöiden tietojen koostaminen markkinoinnille ja myynnille heidän käyttötarkoituksiinsa.

 

Markkinoinnin automaatio on työkalu ja yhtenäinen keinovalikoima, jonka päälle päästään työstämään inbound-markkinointia sekä inbound-myyntiä (termeistä lisää Sanasto-sarjassamme). Markkinoinnin automaatio on pitkälti järjestelmäpohjainen selkäranka, kun taas nämä mainitut inbound-toimet ovat varsinaiset lihakset, joissa päivittäinen "työstö" tapahtuu.

Inbound-toimintatapaa sekä markkinoinnin automaatiota yhdessä käyttämällä pystytään näkemään selkeitä viitteitä siitä, missä päätöksenteon vaiheessa online-markkinointia seuraava henkilö tai jopa organisaatio on. Tätä tietoa käytetään markkinoinnin kohdistamisessa, sekä parhaimmillaan myös myyntityössä.

Jotta pystymme tekemään entistä kohdistetumpaa myyntiä ja markkinointia, meillä tulee olla järjestelmäratkaisu sekä kokonaan uusi toimintatapa. Järjestelmäratkaisun tehtävänä on kerätä aiempaa tarkemmalla tasolla tietoja asiakkaistamme ja kohderyhmistämme - automaattisesti.

Yrityksen tehtäväksi jää hyödyntää markkinoinnin automaatiosta syntyvää täsmällistä, jopa liidikohtaista tietoa.

Markkinointi käyttää tätä tietoa kohdistamisessa, kohdeyleisöjen aktivoimisessa eteenpäin. Avaintiedot siirtyvät markkinoinnin automaation avulla myös myynnin käyttöön - erityisesti sitten kun on aika olla myynnin hyväksymään liidiin yhteydessä heidän toimestaan.

 

3. Miten muutoin "markkinoinnin automaatio" voidaan käsittää:

Termi valitettavasti venyy myös määritelmissä sekaisin erityisesti sanojen Inbound sekä Multi-channel marketing kanssa. On myös teknologiaratkaisuja, jotka puhuvat kokonaisratkaisuna "markkinoinnin automaatiosta", mutta jotka käsittelevät vain pientä osaa isosta kokonaisuudesta (esim. vain tiettyjen sähköpostien automatisointia, kun kyse voi olla paljon laajemmasta aiheesta). Siksi on hyvä kuunnella useampaa lähdettä ja selventää, miten HE määrittelevät saman termin, jotta väärinymmärryksiltä vältytään.

 

 

New Call-to-action

 

Vipun Sanasto-sarja

Sanasto-sarja käsittelee monia markkinoinnin sekä myynnin termejä, joita vilisee nykyisessä online-pelikentässä – usein eri ihmisille erilaisilla merkityksillä.

Kattava kokonaiskuva syntyy vain lähestymällä aiheita useammasta näkökulmasta. Kun haluat tietää lisää miten hyödynnät näitä konsepteja töissäsi, suosittelemme lukemaan Ideoitamme sekä tutustumaan Vipun HubSpot-palveluihin, jossa termit kääntyvät käytännön toimenpiteiksi.

 

tilaa HubSpot Tänään -uutiskirje

SHARE THIS STORY | |