Inbound tuottolaskuri Maksuton konsultointi

Sanasto: Liidi (MQL Marketing qualified lead - markkinoinnin hyväksymä)

Kirjoittanut Vipu International - 18 huhtikuuta, 2017

Termi "MQL", marketing qualified lead eli "markkinoinnin hyväksymä liidi" tarkoittaa ennen kaikkea inbound-markkinoinnin avulla luotuja markkinoinnin mielestä liidiksi määriteltäviä tunnistettuja henkilöitä. Termiä on käytetty nyt useamman vuoden ajan eri tahojen toimesta kovin monella lailla. Osana Sanasto-sarjaamme, haluan avata logiikkaa, jolla Vipu käsittelee tätä termiä, sekä miksi juuri näin.

Kenelle termi "MQL - markkinoinnin hyväksymä liidi" on merkittävää:

MQL, eli liidi jonka markkinointi on "hyväksynyt", on osa ostokäyttäytymisen mittaamista myyntisuppilon näkökulmasta. Markkinoinnin hyväksymälle liidille  on käyttöä yrityksen myynnin ja markkinoinnin yhteispelissä.

Kun markkinointia halutaan ohjata yrityksessä euroissa mitattavien tulosten kautta, on erittäin tärkeää että johdossa, myynnissä sekä markkinoinnissa on sovittu yhteisesti mitä juuri siinä kokonaisuudessa tarkoitetaan näillä eri ostovaiheen termeillä. Alla yleisohje mitä MQL tyypillisesti tarkoittaa, ja täsmennystä tehdään yrityksen käyttötarpeen mukaan.

 Map_Buyer_Journey_to_SalesFunnel.png

Miten "MQL - markkinoinnin hyväksymä liidi" määritellään:

Markkinoinnin hyväksymät liidit, MQL, ovat henkilöitä jotka ovat kuvainnollisesti nostaneet kätensä osoittaakseensa, että he ovat kiinnostuneet yrityksen tarjoomasta. He ovat osoittaneet mielenkiintoa ja sitoutumista aiheeseen enemmän kuin tyypilliset liidit, mutta eivät ole vielä kääntyneet yrityksen Opportunity:ksi, eli potentiaaliseksi asiakkaaksi.

MQL on valmis myynnin kontaktointiin. On erittäin tärkeää huomioida, että kun myynti on MQL:iin yhteydessä, että kyseessä on tavallista liidiä sitoutuneempi henkilö, mutta tämä ei tarkoita suinkaan valmista asiakkuutta.

Ideaalisti, MQL:ksi pääseminen inbound-markkinoinnin avulla tapahtuu vain tiettyjen täsmälleen määriteltyjen ehtojen pohjalta, kuten soveltuvien lomakkeiden täyttämisen pohjalta, kuten esimerkiksi osto-oppaiden, demojen, tai muiden myyntiä lähellä olevien toimintojen kautta. Markkinoinnin hyväksymän liidin jälkeen seuraa ostovaihe "Myynnin hyväksymä liidi", eli SQL.

Ostajan segmentoitavat vaiheet Inbound-ajattelun mukaisesti:
Subscriber > Lead > MQL > SQL > Opportunity > Customer > Evangelist > Other

MQL:lle saa laittaa meiliä, ja saa soittaa mikäli organisaation sovittu myyntiprosessi sen sallii.

 

Miten muutoin "MQL - markkinoinnin hyväksymä liidi" voidaan käsittää:

MQL:n ja SQL:n välimaasto voi mennä herkästi sekaisin, kun puhutaan mitkä liidit ovat valmiita myynnin käsiteltäviksi. Se miksi MQL ja SQL on tärkeä erottaa toisistaan yhdessä organisaation sisällä sopien, on erityisesti seurausta siitä, että myynnin aikaa halutaan säästää.

Vasta, kun markkinointi on merkinnyt liidin MQL:ksi, kannattaa myynnin ottaa liidiin kantaa. On tyypillistä, että vasta SQL-liidit siirtyvät automaattisesti CRM-järjestelmään. Sitä ennen puhutaan yleensä liian kylmistä liideistä, ja myynnin aika tulisi kaikkien edun mukaisesti keskittää niihin henkilöihin, jotka ovat edenneet jo pidemmälle ostopäätöksen tekemistä.

Tämä MQL-SQL -logiikka seuraa tiukasti inbound-markkinoinnin systemaatiikkaa.

 

 

New Call-to-action

 

Vipun Sanasto-sarja

Sanasto-sarja käsittelee monia markkinoinnin sekä myynnin termejä, joita vilisee nykyisessä online-pelikentässä – usein eri ihmisille erilaisilla merkityksillä.

Kattava kokonaiskuva syntyy vain lähestymällä aiheita useammasta näkökulmasta. Kun haluat tietää lisää miten hyödynnät näitä konsepteja töissäsi, suosittelemme lukemaan Ideoitamme sekä tutustumaan Vipun HubSpot-palveluihin, jossa termit kääntyvät käytännön toimenpiteiksi.

 

tilaa HubSpot Tänään -uutiskirje

SHARE THIS STORY | |