Inbound tuottolaskuri Maksuton konsultointi

Sanasto: Sisältömarkkinointi

Kirjoittanut Vipu International - 23 maaliskuuta, 2017

Termi sisältömarkkinointi viittaa ennen kaikkea kiinnostavan sisällön luomiseen täsmälliselle kohdeyleisölle. Tavoitteena sisältömarkkinoinnissa on kohdeyleisön aktivoiminen lähemmäs yrityksen tarjoomaa. Termiä on käytetty nyt useamman vuoden ajan eri tahojen toimesta kovin monella lailla. Osana Sanasto-sarjaamme, haluan avata logiikkaa, jolla Vipu käsittelee tätä termiä, sekä miksi juuri näin.

Kenelle "sisältömarkkinointi" on merkittävää:

Sisältömarkkinoinnin käyttö on organisaatiossa strateginen päätös, jossa on tyypillisesti mukana organisaation johto, markkinointi sekä viestintä.

Sisältömarkkinointia työstää pääasiassa yrityksen markkinointi, sekä mahdollisesti avainpartnerit, jotka vastaavat erityisesti sisällön skaalautuvasta tuottamisesta. Riippuen viestinnän roolista, sisältömarkkinoinnin ohjenuorat asetetaan tarvittaessa siten, ettei sisältömarkkininti riko yrityksen viestinnällisiä linjauksia.

 

Miten "sisältömarkkinointi" määritellään:

Sisältömarkkinointi on strategista markkinointia sekä bisnesprosessi, joka fokusoi arvokkaan, relevantin ja yhtenäisen sisällöntuotannon tekemiseen sekä jakeluun. Sisältömarkkinoinnilla tavoitellaan täsmälleen määriteltyjä kohdeyleisöjä, ja pääasiallisesti sisältömarkkinoinnilla pyritään ohjaamaan sisällöstä nauttivia potentiaalisia asiakkaita liiketoiminnallisesti merkittäviin toimiin.

Hyvin luotu sisältömarkkinointi lisää kohdeyleisön luottamusta sekä tietämystä haluttuja aiheita kohtaan. Sisältömarkkinoinnilla luodaan suhdetta yrityksen sekä vastaanottajan välillä, ja mediana käytetään lähempänä vastaanottajan maailmaa olevia asioita, kuin yrityksen valmista tarjoomaa tiettyyn ratkaisuun.

Sisältömarkkinoinnin tavoitteena ei ole vielä itsessään myydä. Sen tavoitteena on kommunikoida kohdeyleisölle tärkeistä aiheista, ja rakentaa luottamusta. Tätä luottamusta nauttien lukijaa voidaan kehottaa etenemään haluttuun suuntaan, ja parhaimmillaan hyvin rakennettu sisältö johtaa informoituihin päätöksiin, joista hyötyy sekä vastaanottaja että sisältöä jakanut taho.

 

35%:lla B2B-yrityksistä ja 37%:lla B2C-yrityksistä on sisältömarkkinoinnin dokumentoitu strategia.

-- Content Marketing Institute &  MarketingProfs, 2016 

 

Miten muutoin "sisältömarkkinointi" voidaan käsittää:

Sisältömarkkinointi on osa inbound-markkinointia, ja termit voivat mennä helposti sekaisin. Niillä on kuitenkin merkittävä ero silloin, kun yritys harkitsee strategisella tasolla onko se tekemässä oikeita asioita tai tarpeeksi tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Inbound-markkinoinnissa luodaan täsmälliselle kohdeyleisölle yhtenäinen matka alkupään sisällöistä aina myyntiin asti kokonaisuutena, kun sisältömarkkinointi fokusoi erittäin vahvan sisällön luomiseen itsenäisenä osanaan.

Inbound-markkinointi antaa siis askelmerkit siihen mihin vaiheeseen & mitä sisältöä luodaan, sekä mihin kävijöitä siitä johdetaan. Sisältömarkkinointi vastaa siitä että sisältöä toteutetaan näiden määritysten mukaisesti.

Kaupallinen ero sisältömarkkinoinnin ja inbound-markkinoinnin välillä:
Kärjistäen -- mitataanko luodun sisällön menestystä:

  1. some-jakoina ja/vai
  2. myynnissä tuotettuina euroina. 

 

tilaa HubSpot Tänään -uutiskirje

 

Vipun Sanasto-sarja

Sanasto-sarja käsittelee monia markkinoinnin sekä myynnin termejä, joita vilisee nykyisessä online-pelikentässä – usein eri ihmisille erilaisilla merkityksillä.

Kattava kokonaiskuva syntyy vain lähestymällä aiheita useammasta näkökulmasta. Kun haluat tietää lisää miten hyödynnät näitä konsepteja töissäsi, suosittelemme lukemaan Ideoitamme sekä tutustumaan Vipun HubSpot-palveluihin, jossa termit kääntyvät käytännön toimenpiteiksi.

SHARE THIS STORY | |