Inbound tuottolaskuri Maksuton konsultointi

Sanasto: Liidi (SQL Sales qualified lead - myynnin hyväksymä)

Kirjoittanut Vipu International - 18 huhtikuuta, 2017

Termi SQL Sales qualified lead eli "myynnin hyväksymä liidi" on yksittäinen henkilö, joka on markkinoinnin toimenpiteiden kautta, myynnin hyväksymänä, myynnin työstöön siirtynyt liidi. Termiä on käytetty nyt useamman vuoden ajan eri tahojen toimesta kovin monella lailla. Osana Sanasto-sarjaamme, haluan avata logiikkaa, jolla Vipu käsittelee tätä termiä, sekä miksi juuri näin.

Kenelle SQL eli "myynnin hyväksymä liidi" on merkittävä:

SQL, eli liidi jonka myynti on "hyväksynyt", on osa ostokäyttäytymisen mittaamista myyntisuppilon näkökulmasta. Myynnin hyväksymälle liidille on käyttöä yrityksen myynnin ja markkinoinnin yhteispelissä.

Kun markkinointia sekä myyntiä halutaan ohjata yrityksessä euroissa mitattavien tulosten kautta, on erittäin tärkeää että johdossa, myynnissä sekä markkinoinnissa on sovittu yhteisesti mitä juuri siinä kokonaisuudessa tarkoitetaan näillä eri ostovaiheen termeillä. Alla yleisohje mitä SQL tyypillisesti tarkoittaa, ja täsmennystä tehdään yrityksen käyttötarpeen mukaan.

Map_Buyer_Journey_to_SalesFunnel.png 

Miten SQL eli "myynnin hyväksymä liidi" määritellään:

SQL on sellainen henkilö, joka on myös yrityksen myynnin määrittämien kriteerien pohjalta valmis myynnin työstettäväksi. MQL on markkinoinnin määritelmän mukaisesti vahva liidi myynnille, SQL myynnin määritelmän mukaisesti täyttää kaikki heidän täsmällisimmätkin vaatimukset.

Näitä kahta vaihetta on syytä käyttää erityisesti varmistaakseen sitä, kenen vastuulla kontaktin työstö eteenpäin käytännössä on. Myynti SAA käsitellä MQL-liidejä eteenpäin, myynnin PITÄÄ työstää SQL-liidejä eteenpäin. On tyypillistä, että SQL-liidit siirtyvät automaattisesti markkinoinnilta CRM-järjestelmään, josta myynti jatkaa seuraaviin vaiheisiin.

Erityisen tärkeää on huomioida, että jos määritelmät on hyvin yhdessä määriteltyjä, markkinointi voi itsenäisesti työstää liidejä aina SQL-vaiheeseen saakka, ja siten auttaa merkittävästi organisaation myyjiä kontaktien työstössä. Samalla markkinointi voi näiden määritelmien kautta edellyttää organisaatiolta tarvittua tukea kontaktien työstämiseksi. 

Ostajan segmentoitavat vaiheet Inbound-ajattelun mukaisesti:
Subscriber > Lead > MQL > SQL > Opportunity > Customer > Evangelist > Other

SQL ei ole vielä potentiaalinen asiakas, mutta kyseessä on jo CRM-kelpoinen liidi.

 

Miten muutoin SQL eli "myynnin hyväksymä liidi" voidaan käsittää:

Johtuen siitä että termit MQL ja SQL ovat lähellä toisiaan, ja siitä että niiden määritys riippuu myös organisaation omista linjauksista, poikkeavuuksia ilmenee termien käytössä.

Tärkeintä on varmistaa, että markkinointi on vakuuttunut pystyvänsä työstämään liidejä myynnille saakka, sekä varmistaa että myynti varmasti käsittelee SQL-vaiheeseen päätyneet liidit.

Näitä työkaluja käyttäen organisaatio pystyy erittäin täsmällisesti ohjaamaan myynnin sekä markkinoinnin yhteispeliä.

 

 

 

New Call-to-action

 

Vipun Sanasto-sarja

Sanasto-sarja käsittelee monia markkinoinnin sekä myynnin termejä, joita vilisee nykyisessä online-pelikentässä – usein eri ihmisille erilaisilla merkityksillä.

Kattava kokonaiskuva syntyy vain lähestymällä aiheita useammasta näkökulmasta. Kun haluat tietää lisää miten hyödynnät näitä konsepteja töissäsi, suosittelemme lukemaan Ideoitamme sekä tutustumaan Vipun HubSpot-palveluihin, jossa termit kääntyvät käytännön toimenpiteiksi.

SHARE THIS STORY | |