<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu

Johtaminen

Palvelut-400x260-Johto

Tehokkuutta ja tuloksia datalla johtamisella

Miten digiaikana yritystä johdetaan tehokkaimmin ja tuloksellisimmin? Meidän näkökulmamme tähän on asiakas-, myynti- ja markkinointidatan hyödyntäminen. Kun data on järjestetty oikein ja järjestelmiä käytetään järkevästi, koko organisaatio näkee koko ajan, mitä markkinoinnissa ja myynnissä tapahtuu. Tämä mahdollistaa syy-seuraussuhteiden löytämisen ja yhteisen oppimisen.

Läpinäkyvyyttä ja joustavuutta siilorajat rikkomalla

Läpinäkyvyys mahdollistaa ketterän toiminnan kehittämisen, jossa siilo- ja tehtävärajojen merkitys vähenee. Ihmisten johtaminen helpottuu, kun tieto on kaikkien käytettävissä. Johto pystyy porautumaan syvällisempään tietoon nopeasti ja helposti ja korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä nopeasti. Ketteryys ja joustavuus lisääntyvät.

Markkinointijohdon johtaminen

Markkinointijohdon johtaminen

Koko yrityksen johdon tulee ymmärtää markkinoinnin kehittämisen mahdollisuudet, ja kuinka sillä voidaan saavuttaa kilpailuetua. Markkinoinnin tulee olla organisoitua, hyödyntää dataa ja olla sidoksissa yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

Kun koko yritys sitoutuu edellä mainittujen asioiden eteenpäin viemiseen, markkinointi lunastaa sille asetetut odotukset ja edesauttaa johtoa saavuttamaan strategiset ja operatiiviset tavoitteensa.


Lue lisää

Myyntijohdon johtaminen

Myyntijohto on perinteisesti erittäin kiireinen ja kuormitettu. Myynti vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa asiakkaisiin, tarjousten tekeminen vie aikaa, käytännön ongelmia pitää ratkoa. Myynnin kehittäminen jää helposti tekemättä ja myyntijohto usein yksin, vaille muun johdon tukea.

Teknologia myynnin apuvälineenä auttaa hallitsemaan myynnin kokonaisuutta tehokkaammin, ja jättää myyjille aikaa varsinaiseen asiakastyöhön ja muihin tehtäviin, jotka vaativat ihmisen työpanosta.


Lue lisää

Myyntijohdon johtaminen
Johdon käyttöönotot

Johdon käyttöönotot

Dataa tulee hyödyntää syy-seuraussuhteiden löytämiseen, jotta pystytään tekemään perusteltuja päätöksiä liiketoiminnassa. Johtamisessa tulee huomioida jatkuva liiketoiminnan kehitys, ja kuinka toiminnan tuottavuutta pystytään parantamaan.

Dashboardien hyödyntäminen johtamisessa antaa ajantasaisen kuvan toiminnan kehityksestä, ja helpottaa seurantaa johdon osalta kun raportit ovat saatavilla tarvittaessa käden käänteessä.


Lue lisää

Johdon järjestelmät

Tuottavimpien toimintatapojen löytäminen ja faktoihin perustuva päätöksenteko johtavat liiketoiminnan menestykseen. Datan hyödyntäminen johtamisessa luo paremman näkemyksen yrityksen nykytilasta, ja mahdollistaa faktoihin perustuvan toiminnan kehittämisen.

Asiantuntijamme tuovat datan yrityksenne johtamisen ytimeen, jolloin pystytte tekemään viisaita ratkaisuja. Dataa hyödyntämällä löydetään parhaat käytännöt, jotka voidaan skaalata liiketoiminnan tehostamiseksi.


Lue lisää

Johdon järjestelmät
Johdon-koulutus-1200

Johdon koulutus

Dataa hyödyntämällä ja organisoimalla markkinointi oikein, saadaan kehitettyä liiketoimintaa tuottavammaksi. Koulutamme yritysjohdon ymmärtämään digitalisaation mahdollisuudet ja tuomme parhaiksi todetut käytännöt yrityksen ja sen toimialan kontekstiin.


Lue lisää

Haluatko kysyä, miten rakennamme siltoja eri toimintojen välille?

 

Varaa aika lyhyelle tai pidemmälle keskustelulle alla olevasta kalenteristani. Kerron mielelläni, miten voimme auttaa yritysta hyödyntämään dataa myynnissä ja markkinoinnissa. Samalla johtajana saat paremman näkyvyyden koko markkinointi-myynti-ketjuun. 

 

  •