<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu

Asiantuntijapalvelut

Group 567

Yhdessä enemmän

Osaavien asiantuntijoidemme avulla markkinoinnin, myynnin ja johdon välille rakennettavat sillat mahdollistavat yhteisen, jaetun näkemyksen markkinoinnin ja myynnin nykytilasta ja tulevaisuudesta. Saavuta yrityksesi kasvupotentiaali tehostamalla yhteistyötä markkinoinnin ja myynnin välillä. Dataan pohjautuvilla päätöksillä optimoidaan prosessit ja pystytään esittämään valintojen syy-seuraussuhteet helposti ymmärrettävässä muodossa.

Markkinoinnin- ja myynnin prosessien kokonaishallinta datalla

Myynnin kasvua voidaan vauhdittaa markkinoinnista saatua dataa hyödyntämällä. Tällä pystytään myös kohdentamaan markkinointitoimet mitattaviin, myynnille lisäarvoa tuottaviin toimenpiteisiin. Näemme markkinoinnin ja myynnin kokonaishallinnan yhtenä kokonaisuutena, jonka kehittäminen edellyttää jaettua ja yhteistä ymmärrystä.

Markkinoinnin asiantuntijapalvelut

Markkinointi

Markkinoinnin menestyksekäs kehittäminen vaatii kykyä osoittaa markkinoinnin tekemisen syy-seuraussuhteita. Dataa hyödyntämällä ja datalla johtamisella saavutetaan tuloksellisempaa markkinointia.

Kun markkinointi on organisoitu nykyaikaisella tavalla ja se hyödyntää kerättyä dataa, pystytään löytämään syy-seuraussuhteita tekemisestä tuloksiin ja saavutetaan kestävä kilpailuetu. Asiantuntijamme nostavat syvällä ja laajalla osaamisellaan markkinointinne seuraavalle tasolle.


Lue lisää

Myynti

Digiajan myynti vaatii tuekseen dataa, työkaluja ja markkinointitoimenpiteitä. Myynnin ja markkinoinnin organisoiminen yhdeksi kokonaisuudeksi mahdollistaa sen, että myynti voi keskittyä siihen minkä se parhaiten osaa: asiakastyöhön ja kauppojen päättämiseen.

Meidän mallissamme markkinointi hoitaa myyntiputken alkupään tehtäviä: etsii potentiaalisia asiakkaita, kerää ja jalostaa myyntiliidejä sekä kasvattaa mielenkiintoa asiakkaiden keskuudessa. Myynnin tehtävänä on etsiä liidikannasta potentiaalisimmat, jalostaa liideistä kauppoja ja tehostaa sekä kasvattaa myyntiä. Vivun asiantuntijat auttavat yritystänne yhdistämään myynnin ja markkinoinnin ja pelaamaan voittavaa yhteispeliä.


Lue lisää

Myynnin asiantuntijapalvelut
Johtamisen asiantuntijapalvelut

Johtaminen

Miten digiaikana yritystä johdetaan tehokkaimmin ja tuloksellisimmin? Meidän näkökulmamme tähän on asiakas-, myynti- ja markkinointidatan hyödyntäminen. Kun data on järjestetty oikein ja järjestelmiä käytetään järkevästi, koko organisaatio näkee koko ajan, mitä markkinoinnissa ja myynnissä tapahtuu. Tämä mahdollistaa syy-seuraussuhteiden löytämisen ja yhteisen oppimisen.

Läpinäkyvyys mahdollistaa ketterän toiminnan kehittämisen, jossa siilo- ja tehtävärajojen merkitys vähenee. Ihmisten johtaminen helpottuu, kun tieto on kaikkien käytettävissä. Johto pystyy porautumaan syvällisempään tietoon nopeasti ja helposti ja korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä nopeasti. Ketteryys ja joustavuus lisääntyvät.


Lue lisää