<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vipuvoimaa EU:lta

 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Vipu International Oy:lle valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla 

yrityksen kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta. 

 

Tukea on myönnetty Vipu International Oy:n hankkeeseen Kansainvälisen kasvun vauhdittaminen digitaalisia markkinointi- ja myyntitoimintoja kehittämällä.

 

Tavoitteena Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. 

 

Hankkeeseen liittyvä EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma.

 

VipuvoimaaEU

 

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014 17 §)

 

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (716/2014)