<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Vivun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, minkä tyyppisiä tietoja keräämme verkkosivuiltamme, miten tietoja käsitellään ja miten ne on suojattu. Tutustu tähän ohjeeseen huolellisesti.Rekisterinpitäjä

Vipu Oy

Miestentie 9C

02150 Espoo

info@vipunet.com

Y-tunnus:  2142362-7

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Mikkonen

+358 44 973 2055

johanna.mikkonen@vipunet.com

 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi:

 

Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito

Asiakaskirjeet ja tiedotteet

Asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen

Vipu Oy:n ja yhteistyökumppaneiden tarjoamien palveluiden toteuttaminen, myynti, hallinta, laskuttaminen ja tuotteiden/palveluiden markkinointi sekä kehittäminen.
Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot: Yrityksen nimi, henkilön etunimi ja sukunimi, titteli ja osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet

Henkilön antamat markkinointiluvat/kiellot sähköiseen suoramarkkinointiin

Henkilön antamat profilointitiedot sekä asiakassuhdetta ja palveluiden käyttöä koskevat tiedot (esim. palautteet)

Henkilöön liittyvä muu tunnistetieto sekä yhteystiedot voidaan siirtää markkinointirekisteriin käytettäväksi suoramarkkinointiin myös asiakkuuden päättymisen jälkeen.


 

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme käsittelemiämme henkilötietoja niin kauan kuin tarvitsemme niitä, ottaen huomioon ne tarkoitukset, joita varten ne kerättiin, tai kuten tietosuojalainsäädännössä tai muussa erityislainsäädännössä edellytetään.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Vipu Oy:n sähköinen asiakasrekisteri. 

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme pilvipalveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella.

 

Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Varmistamme siis aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Näihin tietokantoihin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat. Rekisterin käyttäjistä jää käyttäjäloki.Tarkastusoikeus 

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. 

 

Jokaisella on oikeus tulla unohdetuksi. Poistamme kirjallisesta pyynnöstä kaikki tietomme koskien rekisteröityä. Kirjallinen pyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä (cookies) verkkoliikenteen seuraamiseen ja verkkovierailijoiden tunnistamiseen ja palvelumme kehittämiseen asiakaskokemuksen parantamiseksi. Jokaisella on mahdollisuus sivuillemme saapuessaan valita, asennetaanko evästeet vierailun yhteydessä selaimeen vai ei. Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka sivustolla vierailevan internet-selain tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessa seuraavan kerran samalla sivulla.

 

Välttämättömät evästeet toteuttavat sivuston perustoimintoja, kuten sivulla siirtymisen sekä lomakkeiden käytön. Verkkosivusto ei toimi ilman näitä evästeitä.

 

Analytiikkaevästeiden avulla keräämme tietoa sivustomme käytöstä. Tämä tieto auttaa meitä parantamaan verkkosivuston sisältöä ja käytettävyyttä, ja luo sinulle parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.

 

Toiminnalliset evästeet mahdollistaa chatin käytön sivustollamme, jotta voimme palvella sinua paremmin.

 

Mainonnan evästeiden avulla pyrimme varmistamaan, että näet ainoastaan sinua kiinnostavaa mainontaa. Kolmansien osapuolten sivustot

Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Vipu Oy ei vastaa tällaisten oman sivustonsa ulkopuolisten sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tai palautetta tästä tietosuojakäytännöstä tai tavasta, jolla käsittelemme henkilötietojasi, tai haluaisit käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä:

 

johanna.mikkonen@vipunet.com

 

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Asianomainen tietosuojaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.

 

Päivitetty 8.11.2022.