<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Markkinointi

Tuloshakuista tekemistä ulkoistetulla markkinoinnilla

Vipu markkinointi ikoni

Dataohjautuvaa, tuloksellista markkinointia


Miten muista liiketoiminnoista irralliseksi joutunut markkinointi saadaan tukemaan liiketoimintaa, tuottamaan laadukkaita liidejä ja kasvattamaan brändin tunnettuutta? 

Markkinoinnin menestyksekäs kehitys vaatii kykyä osoittaa markkinointitoimenpiteille syy-seuraussuhteita. Kun markkinointi on organisoitu nykyaikaisella tavalla, se hyödyntää dataa osoittaakseen keinot kestävän kilpailuedun saavuttamiseen. Markkinointi tuleekin aina liittää liiketoiminnan tavoitteisiin, jolloin myös siitä saatua dataa voidaan käyttää työkaluna johtaa toimintaa tavoitteellisesti.


Asiantuntijamme keskittyvät liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen tehden markkinoinnista tuloksellista inbound-markkinoinnin avulla.

HubSpot Diamond Partner

HubSpot timanttikumppani


Olemme Pohjoismaiden ensimmäinen HubSpot-kumppani, sertifioitu HubSpot-osaaja ja HubSpot Diamond Partner. Palvelemme B2B-yrityksiä HubSpot-järjestelmän käyttöönotossaintegraatioissa sekä järjestelmän teknisessä hyödyntämisessä. Lisäksi palvelemme asiakaslähtöisten verkkosivujen ja markkinoinnin suunnittelussa sekä toteutuksessa.Tutustu HubSpotiin

Markkinoinnin ulkoistaminen kannattaa, jos


Resurssit ovat pienet

Markkinoijia on vähän

Markkinointistrategia puuttuu

Markkinoinnin rooli on epäselvä

Yritykseltä puuttuu markkinoinnin johtamisen osaamista.

Markkinoinnin ulkoistaminen


Markkinoinnin ulkoistaminen on loistava tapa lähteä kasvattamaan liiketoimintaa. Voit ulkoistaa liiketoimintasi markkinoinnin joko osittain tai kokonaan. Asiantuntijamme voivat tukea nykyistä tiimiänne puuttuvalla osaamisella tai ottaa vastuun koko markkinoinnin kehittämisestä ja toteuttamisesta. Asiantuntijoidemme osaaminen koostuu monipuolisesta markkinoinnin kehittämisestä.


Onko yrityksellänne käytössä Marketing Hub? Marketing Hub on mielestämme paras työkalu tehokkaaseen markkinoinnin toteuttamiseen.


Tutustu Marketing Hubiin

Markkinoinnin ulkoistamisen hyödyt


Valmis asiantuntijatiimi käytössä - ilman rekrytointia

Liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen strategisella markkinoinnilla

Toiminnan keskittäminen tärkeisiin toimenpiteisiin, jotta liiketoiminnan tavoitteet voidaan saavuttaa

Mitattavien tavoitteiden säännöllinen seuranta

Myynnin ja markkinoinnin yhteistyön kehittäminen

Inbound-markkinointi


Inbound-markkinoinnissa asiakas houkutellaan yrityksen luokse kiinnostavan ja hyödyllisen sisällön avulla. Keskeistä on se, että asiakas hakeutuu kontaktiin yrityksen kanssa itse - omasta halustaan, hänelle sopivana aikana. Yrityksen ostopersoonan ongelmia ratkotaan hyödyllisellä ja kiinnostavalla sisällöllä ja samalla kasvatetaan luottamusta omaa liiketoimintaa kohtaan. Yksinkertaistetusti, markkinoinnin tavoitteena on saada asiakkaat kiinnostumaan yrityksestä ja saada lupa lähestyä heitä jatkossa. 

 

Inbound-strategiassa ostopersoonat houkutellaan verkkosivuille ja johdatetaan ostopolkua eteenpäin, satunnaisista kävijöistä liideiksi. Markkinointi ei ole suunnattu ainoastaan uusasiakashankintaan, vaan myös olemassa olevia asiakassuhteita ylläpidetään. Kohdennetuilla markkinointitoimenpiteillä ja laadukkaalla sisällöntuotannolla ohjataan kävijät toivottuun suuntaan - ja tuottamaan myynnille laadukkaita liidejä.

 

Lue myös: Minkälainen sisältö toimii inbound-markkinoinnissa?

 

Markkinoinnin kumppanuus vai tuki? Suunnitellaan yhdessä
yrityksenne tarpeisiin sopiva ratkaisu.

Hanna Matinmikko

Keskustele asiantuntijan kanssa


Hanna Matinmikko

Client Marketing Manager, Team Lead