<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu

Markkinointi

Group 567

Tuloksellisempaa markkinointia datalla

Markkinoinnin menestyksekäs kehittäminen vaatii kykyä osoittaa markkinoinnin tekemisen syy-seuraussuhteita. Dataa hyödyntämällä ja datalla johtamisella saavutetaan tuloksellisempaa markkinointia.

Markkinoinnin organisoinnilla ja datalla kestävää kilpailuetua

Kun markkinointi on organisoitu nykyaikaisella tavalla ja se hyödyntää kerättyä dataa, pystytään löytämään syy-seuraussuhteita tekemisestä tuloksiin ja saavutetaan kestävä kilpailuetu. Asiantuntijamme nostavat syvällä ja laajalla osaamisellaan markkinointinne seuraavalle tasolle.

Operatiivinen markkinointi

Operatiivinen markkinointi

Operatiivisen markkinoinnin palvelumme auttavat teitä kehittämään ja tehostamaan toimintaanne parhaiksi todettujen käytäntöjen avulla. Palvelumme auttavat tuomaan markkinoinnin strategiset tavoitteet ja tahtotilan käytännön tasolle, jolloin saavutetaan haluttuja tuloksia sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä.

Luomalla vahvat perustukset, viemme markkinointinne seuraavalle tasolle ja saavutamme yhdessä asetetut tavoitteet. Saavutamme parhaat tulokset, kun tarvittava pohjatyö on tehty huolella ja tehtävät toteutettu systemaattisesti, oikeassa järjestyksessä.


Lue lisää

Markkinoinnin käyttöönotot

Käyttöönottojemme avulla saatte parhaan mahdollisen aloituksen tuotteiden käyttöön ja opitte tehokkaita työskentelytapoja, joita hyödyntämällä saatte maksimaalisen hyödyn tuotteista. Asiantuntijoidemme tuki ja koulutus käyttöönotossa vähentää kitkaa uuteen järjestelmään siirryttäessä syntyvistä haasteista.

Käyttöönotoissa asetamme järjestelmät käyttövalmiuteen asiakkaan tarpeiden mukaan ja huolehdimme että kaikki toimii alussa sujuvasti. Autamme uusien ominaisuuksien hyödyntämisessä arjen toiminnassa, jolloin työnteon tuottavuus kasvaa ja siten tehostaa toimintaa.


Lue lisää

Markkinoinnin käyttöönotot
Sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto

Kiinnostavan ja olennaisen sisällön tuottaminen on markkinoinnin keskiössä, kun halutaan houkutella potentiaalisia asiakkaita verkkosivuille ja muihin omiin kanaviin. Sisältöjen avulla potentiaalinen asiakas saadaan kiinnostumaan yrityksestä ja sen tarjoamasta. Ammattimaiseen sisällöntuotantoon kuuluu saumattomana osana myös laadukas SEO- ja optimointityö. Laadukkaat, oikein kohdistetut sisällöt herättävät potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen ja tuovat heidät lähelle ostopäätöstä, jolloin he ovat valmiita kuulemaan tuotteestanne lisää tai jättämään yhteydenotto- tai tarjouspyynnön.

Ulkoistamalla sisällöntuotantoanne meille, pystytte keskittymään paremmin ydinosaamiseenne. Kokeneet ja osaavat sisällöntuottajamme luovat laadukasta sisältöä, joka kuljettaa teitä kohti kasvutavoitteitanne ja parantaa sivustonne hakukonenäkyvyyttä.


Lue lisää

Markkinointidatan hyödyntäminen

Kerätyn datan hyödyntäminen markkinoinnissa avaa mahdollisuuksia kehittää markkinointia suuntaan, joka voidaan faktoin perustella toimivaksi. Perinteisessä markkinoinnissa tehtiin paljon asioita joita ei kyetty mittaamaan, jolloin syy-seuraussuhde tekemisestä tuloksiin jäi usein selvittämättä. Dataohjautuva markkinointi testaa ja mittaa jatkuvasti markkinointitoimien tuloksia, mikä ohjaa toimia parhaiten toimiviin ratkaisuihin. Tämä parantaa työn tuottavuutta ja mahdollistaa kasvun markkinoinnin avulla.

Datan ja analytiikan tuominen markkinointiin asiantuntijoidemme avulla nostaa markkinointinne seuraavalle tasolle, sekä luo syvempää ymmärrystä asiakkaistanne. Kun ymmärretään kuinka kohderyhmä käyttäytyy ja mitkä asiat vetoavat heihin eniten, voidaan markkinointitoimia ja niiden kustannuksia optimoida.


Lue lisää

Datan hyödyntäminen
Markkinoinnin koulutus

Markkinoinnin koulutus

Asiantuntijoidemme kattavan ja syvän osaamisen avulla koulutamme henkilökuntanne tekemään tuloksellista ja dataperusteista markkinointia. Vähentämällä markkinointityökalujen määrää ja keskittämällä ne yhdelle alustalle tuodaan tehokkuutta tekemiseen ja pystytään hyödyntämään dataa tehokkaasti.

Marketing Hubin ominaisuuksien hyödyntäminen parantaa markkinointia ja auttaa markkinoinnin ja myynnin yhteispelin parantamisessa. Markkinoinnin automaation lämmitätte liidit valmiiksi myynnille vaivattomasti ja vapautatte aikaa ihmisen työpanosta vaativille tehtäville. Koulutuksissamme kehitetään valmiudet markkinoinnin ja myynnin yhteiselle tulosten parantamiselle.


Lue lisää

Markkinoinnin integraatiot

Kun suunnittelu hoidetaan kunnolla, rajapinnat ja erilaiset aputyökalut mahdollistavat nykyään integraatioiden tekemisen huomattavan tehokkaasti. Vaikka pyrkimys on järjestelmien määrän vähentämiseen, käytännössä järjestelmiä on usein useampia, jolloin ne on järkevää integroida yhteen.

Integraatioiden avulla data saadaan kerättyä yhteen paikkaan, mikä nopeuttaa arjen tekemistä, helpottaa toiminnan kehittämistä ja mahdollistaa myös paremman johtamisen. Esimerkiksi verkkosivujen ja markkinointiautomaation integrointi CRM-järjestelmäänne auttaa ymmärtämään asiakaskäyttäytymistä ja hallitsemaan asiakaskokemusta paremmin.

Vivun asiantuntijoiden kokemus kymmenien erilaisten järjestelmien integroinnista yhteen varmistaa että saatte integraatioprojektinne toteutettua laadukkaasti ja tehokkaasti.


Lue lisää

Markkinoinnin integraatiot